Lịch công tác tuần (38) từ ngày 18/09/2017 đến ngày 24/09/2017
 
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN PHÂN HIỆU ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG TẠI KON TUM
THỜI GIAN NỘI DUNG THÀNH PHẦN ĐỊA ĐIỂM CHỦ TRÌ
 Thứ Hai
18/09/2017
19:00 Lễ Vinh danh Thủ khoa ĐHĐN
năm 2017
- ĐHĐN: Ban Tổ chức theo QĐ số 2892/QĐ-ĐHĐN ngày 01/9/2017 của Giám đốc ĐHĐN;
- Các CSGDĐHTV: Hiệu trưởng; Trưởng Phòng Đào tạo, CTSV;
- Các ĐVTT: Trưởng các đơn vị; Trưởng Phòng CTSV (hoặc cán bộ phụ trách CTSV);
- Đại biểu có Giấy mời;
- Sinh viên được tuyên dương, khen thưởng;
- Sinh viên được triệu tập theo CV số 2979/ĐHĐN-HSSV ngày 08/9/2017 của ĐHĐN.
Nhà hát Trưng Vương, 35 A Phan Chu Trinh, Tp Đà Nẵng Giám đốc ĐHĐN
 Thứ Ba
19/09/2017
08:15 Họp báo ĐHĐN năm học 2017-2018 - BTC họp báo theo QĐ số 2637/QĐ-ĐHĐN ngày 17/8/2017 của Giám đốc ĐHĐN;
- ĐHĐN: Ban Giám đốc; Chủ tịch Công đoàn; Bí thư Đoàn Thanh niên; Chánh Văn phòng; Chánh VP Đảng ủy; Trưởng các Ban; Giám đốc Trung tâm Thông tin và Truyền thông; Trưởng các Khoa trực thuộc; Phó Viện trưởng phụ trách Viện VN-UK; Phó Trưởng ban phụ trách: Ban CTHSSV, Ban PC&TĐ;
- Các CSGDĐHTV: Hiệu trưởng; Giám đốc Phân hiệu ĐHĐN tại Kon Tum;
- Đại biểu: phóng viên, biên tập viên các cơ quan báo, đài theo giấy mời.
Hội trường 41 Lê Duẩn Giám đốc ĐHĐN
14:00 Họp giao ban Công tác thanh tra - ĐHĐN: PGĐ Ngô Văn Dưỡng, lãnh đạo và chuyên viên Ban Thanh tra;
- Các CSGDĐHTV: Đại diện BGH, lãnh đạo Phòng Thanh tra – Pháp chế và chuyên viên phụ trách công tác Thanh tra;
- Phân hiệu ĐHĐN tại Kon Tum: Đại diện Ban Giám đốc và cán bộ Phụ trách công tác thanh tra.
Phòng họp 1 Khu A 41 Lê Duẩn PGĐ ĐHĐN PGS. TS Ngô Văn Dưỡng
 Thứ Tư
20/09/2017
14:00 Họp giao ban công tác Pháp chế và Thi đua - ĐHĐN: PGĐ Ngô Văn Dưỡng, Ban PC&TĐ;
- Các CSGDĐHTV: Đại diện BGH, đại diện lãnh đạo các Phòng chuyên môn phụ trách công tác PC&TĐ, các chuyên viên làm công tác PC&TĐ;
- Các Trung tâm, Phân hiệu, các Khoa, Viện: Đại diện lãnh đạo đơn vị, các chuyên viên làm công tác PC&TĐ.
Phòng họp 2 Khu A - 41 Lê Duẩn PGĐ ĐHĐN PGS.TS. Ngô văn Dưỡng
 Thứ Năm
21/09/2017
08:00 Hội thảo “Hành trình để đạt được kiểm định cấp cơ sở đào tạo: Phát triển các hệ thống đảm bảo chất lượng để đạt được kiểm định AUN cấp cơ sở đào tạo” - ĐHĐN: Ban Giám đốc, Đại diện lãnh đạo Văn phòng và các Ban chức năng.
- Các CSGDĐHTV và ĐVTT: Theo Kế hoạch số 2865/KH-ĐHĐN ngày 30/8/2017 của Giám đốc ĐHĐN.
Hội trường - 41 Lê Duẩn Đại học Đà Nẵng; Trường Đại học Bang Arizona
15:30 Họp BCH Đảng bộ ĐHĐN Như bên. Phòng họp 2 Khu A - 41 Lê Duẩn Bí thư Đảng ủy ĐHĐN
 Thứ Sáu
22/09/2017
13:30 “Buổi Huấn luyện về Đảm bảo chất lượng cấp cơ sở đào tạo” - ĐHĐN: Đại diện Ban Giám đốc, đại diện lãnh đạo Văn phòng và các ban chức năng;
- Trường CĐCN, Trường CĐCNTT: Đại diện Ban Giám hiệu, đại diện lãnh đạo Phòng/Tổ Khảo thí và Đảm bảo chất lượng giáo dục.
- Phân hiệu ĐHĐN tại Kon Tum: Đại diện Ban Giám đốc, đại diện lãnh đạo Tổ Khảo thí và Đảm bảo chất lượng giáo dục;
- Viện NC&ĐT Việt - Anh: Phó Viện trưởng phụ trách, Trưởng Phòng Đào tạo.
Phòng họp 1 Khu A - 41 Lê Duẩn Đại học Đà Nẵng; Trường Đại học Bang Arizona.
15:00 Tiếp cán bộ, viên chức, người lao động Cán bộ, viên chức, người lao động có nhu cầu
Khoa Kinh tế Phó Chủ tịch CĐ
 Thứ Bảy
23/09/2017
07:00 Tổ chức các hoạt động giao lưu nhân Năm Đoàn kết Hữu nghị Việt Nam – Lào, Lào-Việt Nam 2017
- Theo KH số 509/KH-PHKT ngày 14/9/2017 của Giám đốc Phân hiệu ĐHĐN tại Kon Tum
- Thành phần: BGĐ; CBGV và sinh viên
CS1 và CS2 Phân hiệu ĐHĐN tại Kon Tum Hội Hữu nghị Việt - Lào tỉnh Kon Tum
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG
THỜI GIAN NỘI DUNG THÀNH PHẦN ĐỊA ĐIỂM CHỦ TRÌ
 Thứ Hai
18/09/2017
10:30 Họp rà soát công tác chuẩn bị tổ chức
Họp báo ĐHĐN năm học 2017-2018
ĐHĐN: Ban Giám đốc; Lãnh đạo Văn phòng; Trưởng các Ban: TCCB, KHTC, CSVC, KHCN&MT, ĐT, ĐBCLGD, HTQT, Phó Trưởng ban phụ trách Ban CTHSSV; Giám đốc Trung tâm Thông tin và Truyền thông. Phòng họp 2 Khu A 41 Lê Duẩn Giám đốc ĐHĐN
19:00 Lễ Vinh danh Thủ khoa ĐHĐN
năm 2017
- ĐHĐN: Ban Tổ chức theo QĐ số 2892/QĐ-ĐHĐN ngày 01/9/2017 của Giám đốc ĐHĐN;
- Các CSGDĐHTV: Hiệu trưởng; Trưởng Phòng Đào tạo, CTSV;
- Các ĐVTT: Trưởng các đơn vị; Trưởng Phòng CTSV (hoặc cán bộ phụ trách CTSV);
- Đại biểu có Giấy mời;
- Sinh viên được tuyên dương, khen thưởng;
- Sinh viên được triệu tập theo CV số 2979/ĐHĐN-HSSV ngày 08/9/2017 của ĐHĐN.
Nhà hát Trưng Vương, 35 A Phan Chu Trinh, Tp Đà Nẵng Giám đốc ĐHĐN
 Thứ Ba
19/09/2017
08:15 Họp báo ĐHĐN năm học 2017-2018 - BTC họp báo theo QĐ số 2637/QĐ-ĐHĐN ngày 17/8/2017 của Giám đốc ĐHĐN;
- ĐHĐN: Ban Giám đốc; Chủ tịch Công đoàn; Bí thư Đoàn Thanh niên; Chánh Văn phòng; Chánh VP Đảng ủy; Trưởng các Ban; Giám đốc Trung tâm Thông tin và Truyền thông; Trưởng các Khoa trực thuộc; Phó Viện trưởng phụ trách Viện VN-UK; Phó Trưởng ban phụ trách: Ban CTHSSV, Ban PC&TĐ;
- Các CSGDĐHTV: Hiệu trưởng; Giám đốc Phân hiệu ĐHĐN tại Kon Tum;
- Đại biểu: phóng viên, biên tập viên các cơ quan báo, đài theo giấy mời.
Hội trường 41 Lê Duẩn Giám đốc ĐHĐN
14:00 Họp giao ban Công tác thanh tra - ĐHĐN: PGĐ Ngô Văn Dưỡng, lãnh đạo và chuyên viên Ban Thanh tra;
- Các CSGDĐHTV: Đại diện BGH, lãnh đạo Phòng Thanh tra – Pháp chế và chuyên viên phụ trách công tác Thanh tra;
- Phân hiệu ĐHĐN tại Kon Tum: Đại diện Ban Giám đốc và cán bộ Phụ trách công tác thanh tra.
Phòng họp 1 Khu A 41 Lê Duẩn PGĐ ĐHĐN PGS. TS Ngô Văn Dưỡng
 Thứ Tư
20/09/2017
08:00 Họp trực tuyến với Đại học Illinois, Hoa Kỳ - ĐHĐN: Trưởng Ban HTQT; Đại diện Lãnh đạo Ban ĐBCLGD;
- Trường ĐHNN: Đại diện: BGH, Lãnh đạo Phòng ĐT.
Phòng 8010 Khu B 41 Lê Duẩn Trưởng Ban HTQT
14:00 Họp giao ban công tác Pháp chế và Thi đua - ĐHĐN: PGĐ Ngô Văn Dưỡng, Ban PC&TĐ;
- Các CSGDĐHTV: Đại diện BGH, đại diện lãnh đạo các Phòng chuyên môn phụ trách công tác PC&TĐ, các chuyên viên làm công tác PC&TĐ;
- Các Trung tâm, Phân hiệu, các Khoa, Viện: Đại diện lãnh đạo đơn vị, các chuyên viên làm công tác PC&TĐ.
Phòng họp 2 Khu A 41 Lê Duẩn PGĐ ĐHĐN PGS. TS Ngô Văn Dưỡng
14:30 Làm việc với Trường ĐH Ngoại ngữ về
chỉ tiêu tuyển dụng năm 2017
- ĐHĐN: Trưởng Ban TCCB, chuyên viên phụ trách;
- Trường ĐHNN: Hiệu trưởng, Lãnh đạo Phòng TCHC
Tr. ĐHNN Trưởng Ban TCCB
15:00 Tiếp đại diện Trường ĐHQG Yokohama Nhật Bản - ĐHĐN: Giám đốc ĐHĐN, Trưởng ban Ban HTQT;
- VP Liên lạc ĐHQG Yokohama;
Phòng 8.010 Khu B 41 Lê Duẩn Giám đốc ĐHĐN
 Thứ Năm
21/09/2017
08:00 Hội thảo “Hành trình để đạt được kiểm định cấp cơ sở đào tạo: Phát triển các hệ thống đảm bảo chất lượng để đạt được kiểm định AUN cấp cơ sở đào tạo” - ĐHĐN: Ban Giám đốc, Đại diện lãnh đạo Văn phòng và các Ban chức năng.
- Các CSGDĐHTV và ĐVTT: Theo Kế hoạch số 2865/KH-ĐHĐN ngày 30/8/2017 của Giám đốc ĐHĐN.
Hội trường 41 Lê Duẩn Đại học Đà Nẵng; Trường Đại học Bang Arizona
08:30 Bảo vệ luận án tiến sĩ cấp cơ sở của
NCS Bùi Thiên Lam, Ngành Cơ kỹ thuật,
Mã số: 62.52.02.01
- Theo QĐ số 2769/QĐ-ĐHĐN, ngày 24/8/2017 của Giám đốc ĐHĐN;
- Các cá nhân có quan tâm.
Khu B, 41 Lê Duẩn Chủ tịch Hội đồng
14:00 Họp BTV Đảng ủy ĐHĐN Như bên. Phòng họp 2 Khu A 41 Lê Duẩn Bí thư Đảng ủy ĐHĐN
14:30 Bảo vệ luận án tiến sĩ cấp cơ sở của
NCS Đặng Vinh, Ngành Kinh tế phát triển,
Mã số: 62.31.01.05
- Theo QĐ số 2692/QĐ-ĐHĐN, ngày 21/8/2017 của Giám đốc ĐHĐN;
- Các cá nhân có quan tâm.
Khu B, 41 Lê Duẩn Chủ tịch Hội đồng
15:30 Họp BCH Đảng bộ ĐHĐN Như bên. Phòng họp 2 Khu A 41 Lê Duẩn Bí thư Đảng ủy ĐHĐN
 Thứ Sáu
22/09/2017
08:00 “Buổi Huấn luyện về Đảm bảo chất lượng cấp cơ sở đào tạo” - ĐHĐN: Đại diện lãnh đạo Ban ĐBCLGD;
- Trường ĐHBK, Trường ĐHKT: Đại diện: Ban Giám hiệu, lãnh đạo các Phòng chức năng.
Phòng họp 1 Khu A 41 Lê Duẩn Đại học Đà Nẵng; Trường Đại học Bang Arizona
08:00 Mở thầu gói thầu Vật tư và dụng cụ
thể dục thể thao năm học 2017-2018 thuộc Kế hoạch mua sắm dụng cụ TDTT
năm học 2017-2018 cho
Khoa Giáo dục Thể chất - ĐHĐN
- ĐHĐN: PGĐ Ngô Văn Dưỡng; Đại diện Lãnh đạo Ban KHTC; Lãnh đạo Ban CSVC và các chuyên viên;
- Thành phần theo QĐ số 2989/QĐ-ĐHĐN ngày 08/9/2017 của Giám đốc ĐHĐN;
- Đại diện các nhà thầu tham gia dự thầu;
- Khách mời và cá nhân có quan tâm.
Phòng họp 2 Khu A 41 Lê Duẩn PGĐ ĐHĐN PGS. TS Ngô Văn Dưỡng
09:00 Lễ trao bằng thạc sĩ
Trường Đại học Bách khoa
- BTC theo QĐ số 1907/ĐHBK-ĐT ngày 12/9/2017 của Trường ĐHBK;
- Khách mời: đại điện Ban Giám đốc, Ban Đào tạo ĐHĐN;
- Trường ĐHBK:
+ Lãnh đạo Phòng: KH-TC, CSVC, TC-HC, TT-PC, CTSV, KT&ĐBCLGD, KHCN& HTQT, TTHL&TT, ĐT;
+ Lãnh đạo Khoa: Điện, CNTT, ĐTVT, XD Cầu đường, Cơ khí, XD Thủy lợi – Thủy điện;
- Học viên cao học khóa 30, 31 và 33 (PFIEV), phụ huynh học viên theo đăng ký;
- Mời Giảng viên có quan tâm.
P.Hội thảo tầng 3, Trung tâm Học liệu và Truyền thông Tr.ĐHBK Ban tổ chức
09:00 Tổng kết và phát chứng chỉ bồi dưỡng chuyên viên năm 2017 - BTC lớp học theo QĐ số 2289/QĐ-ĐHĐN ngày 17/7/2017 của Giám đốc ĐHĐN;
- Các Chuyên viên đã tham gia lớp bồi dưỡng chuyên viên năm 2017.
Hội trường 41 Lê Duẩn Trưởng BTC lớp học
10:00 “Buổi Huấn luyện về Đảm bảo chất lượng cấp cơ sở đào tạo” - ĐHĐN: Đại diện lãnh đạo Ban Đảm bảo chất lượng giáo dục.
- Trường ĐHSP, Trường ĐHNN: Đại diện: Ban Giám hiệu, lãnh đạo các Phòng chức năng.
Phòng họp 1 Khu A 41 Lê Duẩn Đại học Đà Nẵng; Trường Đại học Bang Arizona
13:30 “Buổi Huấn luyện về Đảm bảo chất lượng cấp cơ sở đào tạo” - ĐHĐN: Đại diện Ban Giám đốc, đại diện lãnh đạo Văn phòng và các ban chức năng;
- Trường CĐCN, Trường CĐCNTT: Đại diện Ban Giám hiệu, đại diện lãnh đạo Phòng/Tổ Khảo thí và Đảm bảo chất lượng giáo dục.
- Phân hiệu ĐHĐN tại Kon Tum: Đại diện Ban Giám đốc, đại diện lãnh đạo Tổ Khảo thí và Đảm bảo chất lượng giáo dục;
- Viện NC&ĐT Việt - Anh: Phó Viện trưởng phụ trách, Trưởng Phòng Đào tạo.
Phòng họp 1 Khu A 41 Lê Duẩn Đại học Đà Nẵng; Trường Đại học Bang Arizona
14:00 Tiếp cán bộ, công chức Cán bộ, công chức có nhu cầu Phòng Giám đốc ĐHĐN Giám đốc ĐHĐN
14:30 Bảo vệ luận án tiến sĩ cấp cơ sở của
NCS Nguyễn Hồng Quang,
Ngành Kinh tế phát triển,
Mã số: 62.31.01.05
- Theo QĐ số 2770/QĐ-ĐHĐN, ngày 24/8/2017 của Giám đốc ĐHĐN;
- Các cá nhân có quan tâm.
Khu B, 41 Lê Duẩn Chủ tịch Hội đồng
16:00 Nghiệm thu cấp Cơ sở đề tài KHCN cấp Bộ “Xử lý tín hiệu video và nhận dạng cử chỉ hỗ trợ người khuyết tật hòa nhập cộng đồng”, mã số: B2016-ĐNA-21 - Theo Quyết định số 3103/QĐ-ĐHĐN ngày 15/9/2017 của Giám đốc ĐHĐN;
- Các cá nhân có quan tâm.
Phòng 8.014, khu B, 41 Lê Duẩn Chủ tịch Hội đồng
16:30 Họp Hội đồng thẩm định Đề án đào tạo
chất lượng cao trình độ đại học ngành
Y đa khoa của Khoa Y - Dược.
Theo QĐ số 2375/QĐ-ĐHĐN
ngày 23/8/2017 của Giám đốc ĐHĐN
Phòng họp 2 Khu A 41 Lê Duẩn Chủ tịch Hội đồng
 Thứ Bảy
23/09/2017
08:00 Lễ khai giảng năm học 2017-2018
Khoa Công nghệ thông tin và Truyền thông
- Đại biểu theo giấy mời;
- Cán bộ, giảng viên tham gia giảng dạy và sinh viên Khoa CNTT&TT.
Hội trường 41 Lê Duẩn Trưởng Khoa CNTT&TT