Lịch công tác tuần (27) từ ngày 29/06/2020 đến ngày 05/07/2020
 
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG
THỜI GIAN NỘI DUNG THÀNH PHẦN ĐỊA ĐIỂM CHỦ TRÌ
 Thứ Hai
29/06/2020
10:30 Giám đốc làm việc với tập thể
Lãnh đạo Khoa Y Dược ĐHĐN
- ĐHĐN: Giám đốc, Phó Trưởng Ban phụ trách Ban TCCB;
- Khoa Y Dược: Trưởng, Phó khoa và Chi ủy..
Phòng họp 2 Khu A 41 Lê Duẩn Giám đốc ĐHĐN
14:30 Thường trực Đảng ủy ĐHĐN làm việc với Đảng ủy Trường Đại học Công nghệ
Thông tin và Truyền thông Việt-Hàn
về công tác chuẩn bị Đại hội Đảng bộ Trường nhiệm kỳ 2020-2025
- Đảng ủy ĐHĐN: Bí thư, Phó Bí thư, Chánh Văn phòng Đảng ủy;
- Đảng ủy Trường ĐH CNTT&TT Việt-Hàn.
Phòng họp 2 Khu A 41 Lê Duẩn Bí thư Đảng ủy ĐHĐN
16:00 Họp Hội đồng xét duyệt và công nhận
sáng kiến là giải pháp cải tiến kỹ thuật
cấp ĐHĐN năm học 2019 – 2020
Theo QĐ số 2051/QĐ-ĐHĐN ngày 22/6/2019 của Giám đốc ĐHĐN. Phòng họp 1 Khu A 41 Lê Duẩn Chủ tịch Hội đồng PGS.TS Ngô Văn Dưỡng
 Thứ Ba
30/06/2020
14:00 Thực hiện quy trình bổ nhiệm lại
Kế toán trưởng ĐHĐN

- ĐHĐN: Giám đốc; Tổ công tác ĐHĐN.
- Tập thể lãnh đạo Ban KHTC: Trưởng ban, các Phó Trưởng ban, Chi ủy (bước 1).
Phòng họp 2 Khu A 41 Lê Duẩn Giám đốc ĐHĐN
14:30 Thực hiện quy trình bổ nhiệm lại
Kế toán trưởng ĐHĐN
- ĐHĐN: Giám đốc; Tổ công tác ĐHĐN;
- Toàn thể CBVC Ban KHTC (bước 2).
Phòng họp 2 Khu A 41 Lê Duẩn Giám đốc ĐHĐN
16:00 Họp Hội đồng nghiệm thu cấp ĐHĐN đề tài KH&CN cấp ĐHĐN: Nghiên cứu hiện tượng chêm xen từ ngữ tiếng Anh trong giao tiếp
tiếng Việt của sinh viên ĐHĐN,
Mã số đề tài: B2018-DN05-15
- Theo QĐ số 29/QĐ-QKHCN ngày 24/6/2020 của Giám đốc Quỹ Phát triển KH&CN;
- Các các nhân có quan tâm.
Phòng 0803 Khu B 41 Lê Duẩn Chủ tịch Hội đồng PGS.TS Nguyễn Văn Tuấn
 Thứ Tư
01/07/2020
10:00 Giám đốc làm việc với
Ban KHTC và Ban CSVC
- ĐHĐN: Giám đốc, PGĐ Ngô Văn Dưỡng;
- Ban KHTC, Ban CSVC: Lãnh đạo và chuyên viên.
Phòng họp 2 Khu A 41 Lê Duẩn Giám đốc ĐHĐN
14:30 Họp Hội đồng xét nâng bậc lương cấp
Cơ quan ĐHĐN
Theo QĐ số 1675/QĐ-ĐHĐN ngày 20/5/2020 của Giám đốc ĐHĐN. Phòng họp 2 Khu A 41 Lê Duẩn Giám đốc ĐHĐN
16:30 Họp Hội đồng xét, đề nghị khen thưởng
quá trình cống hiến đợt 1 năm 2020
Theo QĐ số 2049/QĐ-ĐHĐN ngày 19/6/2020 của Giám đốc ĐHĐN. Phòng họp 2 Khu A 41 Lê Duẩn PGĐ ĐHĐN PGS.TS Lê Thành Bắc
 Thứ Năm
02/07/2020
08:30 Họp trực tuyến với đại diện
Trường Đại học George Mason, Hoa Kỳ
- ĐHĐN: PGĐ Lê Quang Sơn; Phó Trưởng Ban HTQT; Phó Trưởng Khoa ĐTQT;
- Viện NC&ĐT Việt-Anh: Trưởng Phòng KH&HTQT.
Phòng 0804 Khu B 41 Lê Duẩn PGĐ ĐHĐN PGS.TS Lê Quang Sơn
14:30 Họp Ban Thường vụ Đảng ủy ĐHĐN Như bên. Phòng họp 2 Khu A 41 Lê Duẩn Bí thư Đảng ủy ĐHĐN
16:00 Họp Ban Chấp hành Đảng bộ ĐHĐN Như bên. Phòng họp 2 Khu A 41 Lê Duẩn Bí thư Đảng ủy ĐHĐN
 Thứ Sáu
03/07/2020
08:00 Hội thảo “70 năm một chặng đường
quan hệ hữu nghị và hợp tác Cộng hòa
Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam-Liên Bang Nga” kết hợp triển lãm ảnh
- ĐHĐN: PGĐ Lê Quang Sơn, Trưởng Ban HTQT; Đại diện Lãnh đạo: Văn phòng, Trung tâm TTHL&TT;
- Trường ĐHSP, Trường ĐHNN: Đại diện: Ban Giám hiệu, Lãnh đạo Phòng KH&HTQT;
- Mời: TS. Nguyễn Đức Hùng - Chủ tịch CĐ ĐHĐN; TS. Nguyễn Duy Phương - Trưởng Khoa Lịch sử (Tr.ĐHSP); TS. Nguyễn Văn Hiện - Trưởng Khoa Tiếng Nga (Tr. ĐHNN)
- Hội Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Đà Nẵng: Ban Tổ chức Hội thảo;
- Theo Giấy mời;
- Các giảng viên, sinh viên được điều động theo công văn số 2016/ĐHĐN-HTQT ngày 17/6/2020 của ĐHĐN.
Hội trường 41 Lê Duẩn PGĐ ĐHĐN PGS.TS Lê Quang Sơn
15:00 Họp Hội đồng xét nâng bậc lương
cấp ĐHĐN
Theo QĐ số 1676/QĐ-ĐHĐN ngày 20/5/2020 của Giám đốc ĐHĐN. Phòng họp 2 Khu A 41 Lê Duẩn Giám đốc ĐHĐN
 Chủ Nhật
05/07/2020
15:30 Vòng Chung kết khu vực cụm thi Đà Nẵng - Cuộc thi Tiếng anh trong sinh viên –
Giải thưởng Starawards 2020
- Top 30 thí sinh xuất sắc và sinh viên được triệu tập (Theo thông báo số 114 ngày 25/6/2020 của BTV Đoàn ĐHĐN);
- Ban Giám khảo;
- Đại biểu mời.
Hội trường 41 Lê Duẩn BTC cuộc thi