LỊCH CÔNG TÁC TUẦN ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG
THỜI GIAN NỘI DUNG THÀNH PHẦN ĐỊA ĐIỂM CHỦ TRÌ
 Thứ Hai
31/12/2018
Cả ngày NGHỈ HOÁN ĐỔI TẾT DƯƠNG LỊCH (đi làm bù vào ngày 05/01/2019 – Thứ Bảy)
 Thứ Ba
01/01/2019
Cả ngày NGHỈ TẾT DƯƠNG LỊCH
 Thứ Tư
02/01/2019
10:00 Họp Ban Chấp hành Đảng bộ Cơ quan ĐHĐN Như bên. Phòng họp 1 Khu A - 41 Lê Duẩn Bí thư Đảng ủy CQ ĐHĐN
14:00 Họp Hội đồng nghiệm thu cấp bộ đề tài KH&CN cấp Bộ: “ Nghiên cứu nâng cao hiệu quả chỉ báo đường đi sự cố (Fault Passage Indicator – FPI) nhằm nâng cao độ tin cậy cung cấp điện cho lưới điện phân phối thông minh tại thành phố Đà Nẵng Mã số: B2016-DNA-49-TT - Theo QĐ số 5372/QĐ-BGDĐT, ngày 13/12/2018 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT;
- Ban Chủ nhiệm đề tài;
- Các cá nhân có quan tâm.
Phòng 8009 Khu B - 41 Lê Duẩn Chủ tịch Hội đồng GS.TS. Nguyễn Hồng Anh
17:00 Họp Hội đồng nghiệm thu cấp ĐHĐN đề tài KH&CN cấp ĐHĐN: “Nghiên cứu xây dựng mô hình tính toán tối ưu hóa đa mục tiêu cho việc tối ưu cân bằng nguồn tài nguyên trong tiến độ dự án”, Mã số: B2016-ĐN02-09 - Theo QĐ số 60/QĐ-QKHCN, ngày 20/12/2018 của Giám đốc Quỹ KHCN ĐHĐN;
- Ban Chủ nhiệm đề tài;
- Các cá nhân có quan tâm.
Phòng 8009 Khu B - 41 Lê Duẩn Chủ tịch Hội đồng PGS.TS. Đặng Công Thuật
 Thứ Năm
03/01/2019
07:30 Khảo sát chính thức phục vụ đánh giá ngoài Trường Cao đẳng Sư phạm Huế (Từ ngày 03/01/2019 đến 07/01/2019) Theo QĐ số 136/CEA.UD ngày 06/12/2018 của Giám đốc Trung tâm KĐCLGD. Trường CĐSP Huế Trưởng đoàn Đánh giá ngoài
08:00 Kiểm điểm tập thể và cá nhân Ủy viên BTV Đảng ủy ĐHĐN theo Hướng dẫn số 933-HD/ĐU, ngày 14/12/2018 của Đảng ủy ĐHĐN - Như bên,
- Mời: Đại diện các Ban Xây dựng Đảng Thành ủy.
Phòng họp 2 Khu A - 41 Lê Duẩn Bí thư Đảng ủy ĐHĐN
17:00 Họp Hội đồng nghiệm thu cấp ĐHĐN đề tài KH&CN cấp ĐHĐN: “Nghiên cứu xây dựng bộ cơ sở dữ liệu mưa cực hạn phục vụ giảm nhẹ thiên tai trên địa bàn một số tỉnh Miền Trung và Tây Nguyên”, Mã số: B2016-ĐN02-02 - Theo QĐ số 61/QĐ-QKHCN, ngày 20/12/2018 của Giám đốc Quỹ KHCN ĐHĐN;
- Ban Chủ nhiệm đề tài;
- Các cá nhân có quan tâm.
Phòng 8009 Khu B - 41 Lê Duẩn Chủ tịch Hội đồng GS.TS. Nguyễn Thế Hùng
 Thứ Sáu
04/01/2019
07:45 Họp Hội đồng nghiệm thu cấp Bộ đề tài KH&CN cấp Bộ: “Phân tích tác động của việc thay đổi giá dầu mỏ đối với nền kinh tế Việt Nam”, Mã số: B2016-DNA-18-TT - Theo QĐ số 5541/QĐ-BGDĐT, ngày 25/12/2018 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT;
- Ban Chủ nhiệm đề tài;
- Các cá nhân có quan tâm.
Phòng 8009 Khu B - 41 Lê Duẩn Chủ tịch Hội đồng GS.TS. Võ Xuân Tiến
08:30 Họp Kiểm điểm BTV Đoàn ĐHĐN - Như bên;
- Mời: Đại diện BTV Đảng ủy ĐHĐN.
Phòng họp 1 Khu A - 41 Lê Duẩn Bí thư Đoàn ĐHĐN
09:00 Họp Hội đồng nghiệm thu cấp Bộ đề tài KH&CN cấp Bộ: “Tác động của quản trị công ty đến khủng hoảng tài chính tại các nước Châu Á” Mã số: B2016-DNA-12-TT - Theo QĐ số 5560/QĐ-BGDĐT, ngày 26/12/2018 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT;
- Ban Chủ nhiệm đề tài;
- Các cá nhân có quan tâm.
Phòng 8009 Khu B - 41 Lê Duẩn Chủ tịch Hội đồng PGS.TS. Nguyễn Mạnh Toàn
10:00 Nghe báo cáo dự thảo video clip giới thiệu ĐHĐN và góp ý chọn top 10 dấu ấn, sự kiện nổi bật của ĐHĐN năm 2018 ĐHĐN: Ban Giám đốc; đại diện lãnh đạo: VP, Ban TCCB, Ban ĐT, Ban KHCN&MT, Ban HTQT, Ban ĐBCLGD, Ban CTHSSV; A. Sơn phụ trách Trung tâm TTHL&TT, A. Huy thư ký GĐ. Phòng họp 2 Khu A - 41 Lê Duẩn Giám đốc ĐHĐN
14:00 Bảo vệ luận án tiến sĩ cấp ĐHĐN của NCS Đoàn Thị Nhiệm, Ngành: Kinh tế phát triển, Mã số: 62.31.01.05 - Theo QĐ số 4120/QĐ-ĐHĐN, ngày 27/11/2018 của Giám đốc ĐHĐN;
- Các cá nhân có quan tâm.
Phòng họp 1 Khu A - 41 Lê Duẩn Chủ tịch Hội đồng GS.TS. Võ Xuân Tiến
14:00 Họp kiểm điểm tập thể BTV Công đoàn ĐHĐN - BTV Công đoàn ĐHĐN;
- Mời đại diện BTV Đảng ủy ĐHĐN.
Phòng 8014 Khu B - 41 Lê Duẩn Chủ tịch Công đoàn ĐHĐN
14:00 Họp thống nhất nội dung ủy quyền cho Quyền Trưởng khoa Khoa GDTC - ĐHĐN: Giám đốc; Trưởng các Ban: ĐT, KHTC; Phó Trưởng ban phụ trách Ban TCCB;
- Khoa GDTC: Quyền Trưởng khoa
Phòng họp 2 Khu A - 41 Lê Duẩn Giám đốc ĐHĐN
15:00 Họp kiểm điểm Lãnh đạo Công đoàn ĐHĐN - BTV Công đoàn ĐHĐN;
- Mời đại diện BTV Đảng ủy ĐHĐN.
Phòng 8014 Khu B - 41 Lê Duẩn Chủ tịch Công đoàn ĐHĐN
16:00 Họp Đảng ủy ĐHĐN Như bên Hội trường - 41 Lê Duẩn Bí thư Đảng ủy ĐHĐN
16:00 Họp Ban Quản lý Quỹ “Vì cộng đồng” Theo QĐ số 138/QĐ-CĐĐHĐN ngày 14/12/2018 của Công đoàn ĐHĐN. VP Công đoàn Khu A - 41 Lê Duẩn Trưởng ban Ban Quản lý Quỹ
16:00 Họp Hội đồng nghiệm thu cấp Bộ đề tài KH&CN cấp Bộ: “Nâng cao chất lượng hệ thống thông tin kế toán tại các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Đà Nẵng ” Mã số: B2016-DNA-13-TT. - Theo QĐ số 5545/QĐ-BGDĐT, ngày 25/12/2018 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT;
- Ban Chủ nhiệm đề tài;
- Các cá nhân có quan tâm.
Phòng 8009 Khu B - 41 Lê Duẩn Chủ tịch Hội đồng PGS.TS. Trần Đình Khôi Nguyên
16:30 Họp Hội đồng đánh giá nghiệm thu đề tài khoa học và công nghệ cấp Cơ sở: “Nghiên cứu ảnh hưởng của môn học cầu lông tự chọn đến sự phát triển thể chất của sinh viên ĐHĐN”, Mã số: T2017-ĐN01-03 - Theo QĐ số 4495/QĐ-ĐHĐN, ngày 25/12/2018 của Giám đốc ĐHĐN;
- Ban Chủ nhiệm đề tài;
- Các cá nhân có quan tâm.
Phòng 8013 Khu B - 41 Lê Duẩn Chủ tịch Hội đồng Tiến sĩ Đào Thị Thanh Hà
17:00 Họp Hội đồng nghiệm thu cấp ĐHĐN đề tài KH&CN cấp ĐHĐN: “Nghiên cứu cải thiện hoạt động của máy phát tuabin gió có tốc độ không đổi SCIG bằng máy phát tuabin gió có tốc độ thay đổi DFIG ghép song song”, Mã số: B2017-ĐN02-31 - Theo QĐ số 62/QĐ-QKHCN, ngày 20/12/2018 của Giám đốc Quỹ KHCN ĐHĐN;
- Ban Chủ nhiệm đề tài;
- Các cá nhân có quan tâm.
Phòng 8014 Khu B - 41 Lê Duẩn Chủ tịch Hội đồng PGS.TS. Nguyễn Hữu Hiếu
 Thứ Bảy
05/01/2019
13:45 Hội nghị học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện các nội dung Hội nghị Trung ương 8, khóa XII của Đảng, Nghị quyết số 33-NQ/TW và Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa XII); triển khai chuyên đề năm 2019 về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh Theo Kế hoạch số 937-KH/ĐU, ngày 21/12/2018 của Đảng ủy ĐHĐN. Hội trường - 41 Lê Duẩn Bí thư Đảng ủy ĐHĐN