Lịch công tác tuần (21) từ ngày 21/05/2018 đến ngày 27/05/2018
 
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG
THỜI GIAN NỘI DUNG THÀNH PHẦN ĐỊA ĐIỂM CHỦ TRÌ
 Thứ Hai
21/05/2018
09:00 Tiếp đoàn ĐH Valenciennes, Pháp - ĐHĐN: Giám đốc; Trưởng các Ban: HTQT, KHCN&MT;
- Trường ĐHSP: Đại diện: BGH, Lãnh đạo: Phòng KH&HTQT, Khoa Ngữ văn;
- Trường ĐHNN: Đại diện BGH, Lãnh đạo: Phòng KH&HTQT, Khoa Tiếng Pháp;
- Các giảng viên có quan tâm đến chương trình trao đổi cán bộ, giảng viên trong khuôn khổ Dự án Erasmus+.
Phòng 8010 Khu B 41 Lê Duẩn Giám đốc ĐHĐN
13:00 Họp Hội đồng xét, đề nghị tặng
Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp giáo dục” năm 2018
Theo QĐ số 1576/QĐ-ĐHĐN ngày 14/5/2018 của Giám đốc ĐHĐN. Phòng họp 2 Khu A 41 Lê Duẩn Chủ tịch Hội đồng
14:00 Đoàn ĐH Valenciennes, Pháp làm việc với Trường Đại học Kinh tế - Trường ĐHKT: Đại diện: BGH; Lãnh đạo phòng KH&HTQT; Các giảng viên có quan tâm đến chương trình trao đổi cán bộ, giảng viên trong khuôn khổ Dự án Erasmus+. Phòng khách Khu E Tr. ĐHKT Đại diện BGH Trường ĐHKT
15:00 Họp trực tuyến dự án USAID COMET ĐHĐN: tổ dự án USAID COMET. Phòng 8009 Khu B 41 Lê Duẩn Trưởng Ban HTQT
Cả ngày Chương trình tập huấn Giáo viên:
Phát triển chương trình giảng dạy STEM cho học sinh THPT
(ngày 21,22,23/5/2018)
- Viện NC&ĐT Việt - Anh: Phó Viện trưởng Phụ trách, Trưởng phòng KH-HTQT, cán bộ được phân công;
- Đại diện Công ty TNHH Nghiên cứu Khoa học Sài Gòn (Saigon Scientists);
- Giáo viên các trường THPT trên địa bàn thành phố Đà Nẵng và tỉnh Quảng Nam.
Phòng 502 Viện NC&ĐT Việt-Anh Phó Viện trưởng Phụ trách Viện NC&ĐT Việt-Anh
 Thứ Ba
22/05/2018
08:00 Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam làm việc với Ban Thư ký Hội Sinh viên ĐHĐN - Đại diện BTK Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam;
- Đại diện BTK Hội Sinh viên thành phố Đà Nẵng;
- BTK Hội Sinh viên ĐHĐN;
- Phó Chủ tịch HSV các đơn vị trực thuộc.
- Mời: Đ/c Nguyễn Đức Tiến – Đảng ủy viên phụ trách thanh niên, Trưởng Ban CTHSSV ĐHĐN.
Phòng họp 2 Khu A 41 Lê Duẩn Đại diện BTK Trung ương Hội Sinh viên
08:30 Họp nghiệm thu bàn giao đưa vào sử dụng Công trình đầu tư xây dựng Đại học Đà Nẵng giai đoạn III - ĐHĐN: Giám đốc, PGĐ Ngô Văn Dưỡng; Lãnh đạo các Ban: CSVC, KHTC; Trưởng Khoa Y- Dược; Chuyên viên theo dõi dự án của Ban CSVC;
- Ban QLCDA Bộ GDĐT: Đại diện lãnh đạo, chuyên viên theo dõi QLDA;
- Nhà thầu xây lắp; đơn vị TVGS, đơn vị TVTK: Đại diện Lãnh đạo.
Hòa Quý, Đà Nẵng (tại công trình) Giám đốc ĐHĐN
08:30 Tiếp đoàn Zensho Holdings, Nhật Bản - ĐHĐN: Ban HTQT;
- Trường ĐHKT: Đại diện Lãnh đạo: Phòng KH&HTQT, Khoa Du lịch.
Phòng 8010 Khu B 41 Lê Duẩn Trưởng Ban HTQT
08:30 Sinh viên Đại học Đà Nẵng
tham quan Tàu hải quân Ấn Độ
Sinh viên được huy động theo kế hoạch. Cảng Tiên Sa Sở Ngoại vụ TP. Đà Nẵng
09:00 Đoàn ĐH Valenciennes, Pháp làm việc với Trường Đại học Bách khoa - Trường ĐHBK: Đại diện: BGH; Lãnh đạo Phòng KHCN&HTQT; Lãnh đạo các Khoa: CNTT, ĐTVT, Cơ khí; Các giảng viên có quan tâm đến chương trình trao đổi cán bộ, giảng viên trong khuôn khổ Dự án Erasmus+ Phòng khách Khu A Tr. ĐHBK Hiệu trưởng Trường ĐHBK
14:00 Đoàn Giám sát của UBKT Trung ương
làm việc với ĐHĐN
- Đoàn Giám sát của UBKT Trung ương;
- ĐHĐN: Đảng ủy, Ban Giám đốc ĐHĐN; Chủ tịch, Thư ký Hội đồng xét công nhận chức danh GS, PGS cơ sở.
Phòng họp 1 Khu A 41 Lê Duẩn Trưởng đoàn Giám sát
 Thứ Tư
23/05/2018
08:00 Giao lưu bóng chuyền giữa thủy thủ tàu
Hải quân Ấn Độ với
giảng viên, sinh viên ĐHĐN
- ĐHĐN: Ban: HTQT;
- Trường ĐHBK: Đại diện: BGH, Lãnh đạo Phòng KH&HTQT; Lãnh đạo Phòng CTSV;
- Trung tâm Thể thao: Đại diện Ban Giám đốc;
- Khoa GDTC: Lãnh đạo khoa và các Giảng viên không có giờ lên lớp;
- Giảng viên, sinh viên được điều động theo công văn số 1645/ĐHĐN-HTQT và có quan tâm.
Trung tâm Thể thao Giám đốc Trung tâm Thể thao
08:00 Họp Hội đồng tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì đề tài thuộc Chương trình khoa học và công nghệ cấp Bộ: “Nghiên cứu phát triển hệ thống năng lượng kết hợp (hybrid) biogas-năng lượng mặt trời phù hợp với khu vực nông thôn Việt Nam”. - Theo QĐ số 1652/QĐ-ĐHĐN, ngày 117 tháng 5 năm 2018 của Giám đốc ĐHĐN;
- Ban Chủ nhiệm các đề tài đã gửi hồ sơ;
Phòng họp 2 Khu A - 41 Lê Duẩn Chủ tịch Hội đồng
10:00 Tiếp đoàn Đại học Tartu, Estonia - ĐHĐN: PGĐ Ngô Văn Dưỡng; Trưởng các Ban: HTQT, KHCN&MT;
- Trường ĐHKT: Đại diện Lãnh đạo: Phòng KH&HTQT, Khoa: Luật, Khoa KTCT, Khoa Kinh tế;
- Trường ĐHSP: Đại diện Lãnh đạo: Phòng KH&HTQT, Khoa Ngữ văn.
Phòng 8010 Khu B 41 Lê Duẩn PGĐ ĐHĐN PGS.TS. Ngô Văn Dưỡng
14:00 Họp Ban Thường vụ Đảng ủy ĐHĐN Như bên. Phòng họp 2 Khu A 41 Lê Duẩn Bí thư Đảng ủy ĐHĐN
 Thứ Năm
24/05/2018
13:30 Chương trình giao lưu phát động
Giải thưởng Nhân tài Đất Việt 2018
- ĐHĐN: Giám đốc; Đại diện lãnh đạo các Ban: CTHSSV, KHCN&MT; Đại diện: BTV Đoàn TN, BTK HSV;
- Đại diện BTC Giải thưởng Nhân tài Đất Việt 2018;
- Sinh viên được triệu tập theo Công văn 1591/ĐHĐN-HSSV ngày 15/5/2018.
Hội trường 41 Lê Duẩn BTC Giải thưởng
 Thứ Sáu
25/05/2018
08:00 Hội nghị tập thể lãnh đạo ĐHĐN (lần 1)
để thực hiện quy trình bổ nhiệm
Giám đốc ĐHĐN
- Ban Giám đốc ĐHĐN;
- Ban Thường vụ Đảng ủy ĐHĐN;
- Chủ tịch Hội đồng ĐHĐN.
Phòng họp 1 Khu A 41 Lê Duẩn Bí thư Đảng ủy Giám đốc ĐHĐN
09:00 Hội nghị tập thể lãnh đạo ĐHĐN mở rộng để thực hiện quy trình bổ nhiệm
Giám đốc ĐHĐN
Như Bước 2, Kế hoạch số 1655/KH-ĐHĐN ngày 17/5/2018 của Giám đốc ĐHĐN về kế hoạch thực hiện quy trình nhân sự Phòng họp 1 Khu A 41 Lê Duẩn Bí thư Đảng ủy Giám đốc ĐHĐN
10:30 Hội nghị tập thể lãnh đạo ĐHĐN (lần 2)
để thực hiện quy trình bổ nhiệm
Giám đốc ĐHĐN
- Ban Giám đốc ĐHĐN;
- Ban Thường vụ Đảng ủy ĐHĐN;
- Chủ tịch Hội đồng ĐHĐN.
Phòng họp 1 Khu A 41 Lê Duẩn Bí thư Đảng ủy Giám đốc ĐHĐN
14:00 Hội nghị lấy ý kiến của cán bộ chủ chốt ĐHĐN về nhân sự đề nghị
bổ nhiệm Giám đốc ĐHĐN
Như Bước 4, Kế hoạch số 1655/KH-ĐHĐN ngày 17/5/2018 của Giám đốc ĐHĐN về kế hoạch thực hiện quy trình nhân sự. Hội trường 41 Lê Duẩn Bí thư Đảng ủy Giám đốc ĐHĐN
16:00 Hội nghị tập thể lãnh đạo ĐHĐN (lần 3)
để thực hiện quy trình bổ nhiệm
Giám đốc ĐHĐN
- Ban Giám đốc ĐHĐN
- Ban Thường vụ Đảng ủy ĐHĐN
- Chủ tịch Hội đồng ĐHĐN
Phòng họp 1 Khu A 41 Lê Duẩn Bí thư Đảng ủy Giám đốc ĐHĐN
 Thứ Bảy
26/05/2018
07:30 Hội nghị Sinh viên nghiên cứu khoa học Trường Đại học Ngoại ngữ
năm học 2017-2018
- Đại biểu khách mời;
- Theo Thông báo của Ban Tổ chức.
Hội trường A Tr. ĐHNN Hiệu trưởng Trường ĐHNN
Cả ngày Thi tuyển sinh sau đại học khóa 37 (ngày 26/05/2018 và 27/05/2018) - Theo quyết định thành lập Hội đồng số 1046/QĐ-ĐHĐN ngày 03/4/2018 của Giám đốc ĐHĐN. Trường Đại học Kinh tế Và các địa điểm liên kết Chủ tịch Hội đồng