Lịch công tác tuần (8) từ ngày 20/02/2017 đến ngày 26/02/2017
 
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN PHÂN HIỆU ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG TẠI KON TUM
THỜI GIAN NỘI DUNG THÀNH PHẦN ĐỊA ĐIỂM CHỦ TRÌ
 Thứ Ba
21/02/2017
19:00 Chung kết cuộc thi Thắp sáng tài năng kinh doanh UD-CK - Ban tổ chức;
- Đại biểu mời.
Hội trường Nhà Đa Năng Trưởng Ban tổ chức
 Thứ Tư
22/02/2017
14:00 Hội nghị tổng kết công tác thi đua khen thưởng Khối - Các đơn vị trong Khối thi đua
- Đại biểu mời
Phòng họp Trưởng Khối thi đua
15:00 Họp Chi bộ Giảng viên Như bên Phòng họp Bí thư CB Giảng viên
 Thứ Năm
23/02/2017
08:00 Họp Ban tổ chức Lễ Kỷ nhiệm 10 năm thành lập Phân hiệu Như bên Phòng họp Trưởng Ban tổ chức
14:00 Họp Hội đồng Tuyển sinh Phân hiệu năm 2017 Theo Quyết định số 68/QĐ-PHKT, ngày 20/02/2017 của Giám đốc Phân hiệu Phòng họp Chủ tịch Hội đồng
 Thứ Sáu
24/02/2017
10:00 Giao ban Hợp tác quốc tế - ĐHĐN: Giám đốc; Ban HTQT; Đại diện Lãnh đạo: Văn phòng, Ban TCCB, Ban PCTĐ, Ban KHTC;
- Trường ĐHBK: Phòng KHCN&HTQT: Đại diện Lãnh đạo, 01 chuyên viên;
- Trường ĐHKT, Trường ĐHSP, Trường ĐHNN: Phòng KH&HTQT: Đại diện Lãnh đạo, 01 chuyên viên phụ trách HTQT;
- Trường CĐCN: Phòng QLKH&HTQT: Đại diện Lãnh đạo, 01 chuyên viên phụ trách HTQT;
- Trường CĐCNTT: Phòng ĐT&NCKH: Đại diện Lãnh đạo, 01 chuyên viên phụ trách HTQT;
- Phân hiệu ĐHĐN tại Kon Tum, Viện NC&ĐT Việt-Anh, Khoa Y Dược: Đại diện Lãnh đạo, chuyên viên phụ trách HTQT;
- Khoa ĐTQT: Lãnh đạo Khoa, chuyên viên phụ trách.
Phòng họp 1 Khu A - 41 Lê Duẩn Giám đốc ĐHĐN
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG
THỜI GIAN NỘI DUNG THÀNH PHẦN ĐỊA ĐIỂM CHỦ TRÌ
 Thứ Hai
20/02/2017
14:30 Tiếp Đoàn Đại học Quốc gia Chi Nan,
Đài Loan
ĐHĐN: Trưởng Ban HTQT; Đại diện Lãnh đạo các Ban: KHCN&MT, ĐBCLGD. Phòng 8010 Khu B 41 Lê Duẩn Trưởng Ban HTQT
 Thứ Ba
21/02/2017
08:00 Lãnh đạo ĐHĐN làm việc với
Trường Đại học Bách khoa về
Kế hoạch các mảng công tác năm 2017
- ĐHĐN: Ban Giám đốc, Chủ tịch Công đoàn; Đại diện lãnh đạo: VP Đảng ủy, Văn phòng ĐHĐN; Đại diện lãnh đạo các Ban chức năng;
- Trường ĐHBK: Ban Giám hiệu, Kế toán trưởng, Chủ tịch Công đoàn, Bí thư ĐTN, Trưởng các Phòng/Khoa và các đơn vị trực thuộc trường.
Phòng họp Tr. ĐHBK Giám đốc ĐHĐN
09:00 Họp UBKT Công đoàn Cơ quan ĐHĐN - Các đồng chí trong UBKT Công đoàn Cơ quan ĐHĐN;
- Mời Chủ tịch các Công đoàn bộ phận.
Phòng họp 2 Khu A 41 Lê Duẩn Chủ nhiệm UBKT Công đoàn CQ ĐHĐN
14:00 Bàn về Hệ thống CNTT của
Trung tâm TTHL
- ĐHĐN: PGĐ Nguyễn Ngọc Vũ; đại diện Lãnh đạo: Ban CSVC, VP ĐHĐN, Phụ trách CNTT- ĐHĐN;
- Trung tâm TTHL: Giám đốc, Trưởng Phòng DVTT, Phụ trách CNTT, Tài nguyên Thông tin;
- Trường ĐHBK: đại diện Lãnh đạo Phòng CSVC, Phòng TCHC, Phụ trách CNTT.
Phòng họp 2 Khu A 41 Lê Duẩn PGĐ ĐHĐN PGS.TS Nguyễn Ngọc Vũ
14:30 Lễ ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác với
Đại học Université du Québec à
Trois-Rivières, Canada
- ĐHĐN: Giám đốc; Chánh VP; Trưởng các Ban: HTQT, KHCN&MT; Đại diện Lãnh đạo Khoa ĐTQT;
- Trường ĐHBK, Trường ĐHKT: Đại diện: BGH, Phòng KHCN&HTQT.
Phòng 8010 Khu B 41 Lê Duẩn Giám đốc ĐHĐN
16:00 Trường ĐHKT tiếp Đại học Université du Québec à Trois-Rivières, Canada Trường ĐHKT: Đại diện: BGH, Lãnh đạo: Phòng KH&HTQT, Khoa Du lịch. Tr. ĐHKT Đại diện BGH Trường ĐHKT
 Thứ Tư
22/02/2017
08:00 Lãnh đạo ĐHĐN làm việc với
Trường Đại học Sư phạm về
Kế hoạch các mảng công tác năm 2017
- ĐHĐN: Ban Giám đốc, Chủ tịch Công đoàn; Đại diện lãnh đạo: VP Đảng ủy, Văn phòng ĐHĐN; Đại diện lãnh đạo các Ban chức năng
- Trường ĐHSP: Ban Giám hiệu, Kế toán trưởng, Chủ tịch Công đoàn, Bí thư ĐTN, Trưởng các Phòng/Khoa và các đơn vị trực thuộc trường.
Phòng họp Tr. ĐHSP Giám đốc ĐHĐN
08:30 Trường ĐHBK tiếp Đại học Université du Québec à Trois-Rivières, Canada Trường ĐHBK: Đại diện: BGH, Lãnh đạo: Phòng KHCN&HTQT, Khoa ĐTVT, Khoa CNTT, Khoa QLDA. Tr. ĐHBK Đại diện BGH Trường ĐHBK
14:00 Lãnh đạo ĐHĐN làm việc với
Trường Đại học Ngoại ngữ về
Kế hoạch các mảng công tác năm 2017
- ĐHĐN: Ban Giám đốc, Chủ tịch Công đoàn; Đại diện lãnh đạo: VP Đảng ủy, Văn phòng ĐHĐN; Đại diện lãnh đạo các Ban chức năng;
- Trường ĐHNN: Ban Giám hiệu, Kế toán trưởng, Chủ tịch Công đoàn, Bí thư ĐTN, Trưởng các Phòng/Khoa và các đơn vị trực thuộc trường.
Phòng họp Tr. ĐHNN Giám đốc ĐHĐN
17:00 Tiếp Ngài Đại sứ CHLB Đức tại Việt Nam - Hội Hữu nghị Việt Đức TP Đà Nẵng;
- Trường CĐCN: Hiệu trưởng, Phó HT phụ trách HTQT; Phòng QLKH&HTQT; Ban Chủ nhiệm các Khoa;
- Theo giấy mời.
Phòng họp Tr. CĐCN Hiệu trưởng Tr. CĐCN - Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Đức ĐN
 Thứ Năm
23/02/2017
08:00 Lãnh đạo ĐHĐN làm việc với
Trường Cao đẳng Công nghệ về
Kế hoạch các mảng công tác năm 2017
- ĐHĐN: Ban Giám đốc, Chủ tịch Công đoàn; Đại diện lãnh đạo: VP Đảng ủy, Văn phòng ĐHĐN; Đại diện lãnh đạo các Ban chức năng;
- Trường CĐCN: Ban Giám hiệu, Kế toán trưởng, Chủ tịch Công đoàn, Bí thư ĐTN, Trưởng các Phòng/Khoa và các đơn vị trực thuộc trường.
Phòng họp Tr. CĐCN Giám đốc ĐHĐN
10:00 Ban Giám đốc ĐHĐN việc với
Khoa CNTT và Truyền thông
- ĐHĐN: Ban Giám đốc, Chủ tịch Công đoàn; Đại diện lãnh đạo: VP Đảng ủy, Văn phòng ĐHĐN; Đại diện lãnh đạo các Ban chức năng;
- Trường CĐCNTT: Ban Giám hiệu; Trưởng Khoa CNTT và Truyền thông.
Phòng họp Tr. CĐCN Giám đốc ĐHĐN
14:00 Lãnh đạo ĐHĐN làm việc với
Trường Cao đẳng Công nghệ Thông tin về Kế hoạch các mảng công tác năm 2017
- ĐHĐN: Ban Giám đốc, Chủ tịch Công đoàn; Đại diện lãnh đạo: VP Đảng ủy, Văn phòng ĐHĐN; Đại diện lãnh đạo các Ban chức năng;
- Trường CĐCNTT: Ban Giám hiệu, Kế toán trưởng, Chủ tịch Công đoàn, Bí thư ĐTN, Trưởng các Phòng/Khoa và các đơn vị trực thuộc trường.
Phòng họp Tr. CĐCNTT Giám đốc ĐHĐN
15:00 Thảo luận về kế hoạch phối hợp tổ chức các hoạt động hỗ trợ sinh viên khởi nghiệp - Thường trực Đoàn TN – Hội SV ĐHĐN;
- Mời: Trưởng Phòng KH&HTQT Trường ĐHKT.
Phòng họp 2 Khu A 41 Lê Duẩn Chủ tịch HSV ĐHĐN
 Thứ Sáu
24/02/2017
08:00 Lãnh đạo ĐHĐN làm việc với
Viện Nghiên cứu và Đào tạo Việt – Anh về Kế hoạch các mảng công tác năm 2017
- ĐHĐN: Ban Giám đốc, Chủ tịch Công đoàn; Đại diện lãnh đạo: Văn phòng Đảng ủy, Văn phòng ĐHĐN; Đại diện lãnh đạo các Ban chức năng;
- Viện NC&ĐT Việt- Anh: Phó Viện trưởng phụ trách, Kế toán trưởng, Trưởng các Phòng/Khoa và các đơn vị trực thuộc Viện.
Phòng họp 2 Khu A 41 Lê Duẩn Giám đốc ĐHĐN
10:00 Giao ban Hợp tác quốc tế - ĐHĐN: Giám đốc; Ban HTQT; Đại diện Lãnh đạo: Văn phòng, Ban TCCB, Ban PCTĐ, Ban KHTC;
- Trường ĐHBK: Phòng KHCN&HTQT: Đại diện Lãnh đạo, 01 chuyên viên;
- Trường ĐHKT, Trường ĐHSP, Trường ĐHNN: Phòng KH&HTQT: Đại diện Lãnh đạo, 01 chuyên viên phụ trách HTQT;
- Trường CĐCN: Phòng QLKH&HTQT: Đại diện Lãnh đạo, 01 chuyên viên phụ trách HTQT;
- Trường CĐCNTT: Phòng ĐT&NCKH: Đại diện Lãnh đạo, 01 chuyên viên phụ trách HTQT;
- Phân hiệu ĐHĐN tại Kon Tum, Viện NC&ĐT Việt-Anh, Khoa Y Dược: Đại diện Lãnh đạo, chuyên viên phụ trách HTQT;
- Khoa ĐTQT: Lãnh đạo Khoa, chuyên viên phụ trách.
Phòng họp 1 Khu A 41 Lê Duẩn Giám đốc ĐHĐN
 Thứ Bảy
25/02/2017
08:00 Kỷ niệm 50 năm gặp mặt của thầy và trò trường nữ trung học Hồng Đức - Ban Tổ chức;
- Theo giấy mời.
Hội trường 41 Lê Duẩn Cô Trần Thị Ý Cựu giáo viên trường Phan Châu Trinh
08:30 Bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Cơ sở của
NCS Võ Duy Thanh,
ngành Khoa học máy tính,
Mã số: 62.48.01.01
- Theo QĐ số 228/QĐ-ĐHĐN, ngày 19/01/2017 của Giám đốc ĐHĐN;
- Các cá nhân có quan tâm.
Khu B 41 Lê Duẩn Chủ tịch Hội đồng
13:30 Lễ Tổng kết và Trao bằng Tốt ngiệp đại học hệ đào tạo học từ xa ngành
Ngôn ngữ Anh khóa AV21B2
- CBVC Trung tâm ĐTTX;
- HV lớp AV21B2.
Phòng họp 1 Khu A 41 Lê Duẩn Phó Giám đốc T. tâm ĐTTX
14:00 Bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Cơ sở của
NCS Nguyễn Văn Long Giang,
ngành Kỹ thuật cơ khí động lực,
Mã số: 62.52.01.16
- Theo QĐ số 229/QĐ-ĐHĐN, ngày 19/01/2017 của Giám đốc ĐHĐN;
- Các cá nhân có quan tâm.
Khu B 41 Lê Duẩn Chủ tịch Hội đồng
14:30 Bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Cơ sở của
NCS Lê Thanh Long,
ngành Khoa học máy tính,
Mã số: 62.48.01.01
- Theo QĐ số 266/QĐ-ĐHĐN, ngày 23/01/2017 của Giám đốc ĐHĐN;
- Các cá nhân có quan tâm.
Khu B 41 Lê Duẩn Chủ tịch Hội đồng