Lịch công tác tuần (47) từ ngày 19/11/2018 đến ngày 25/11/2018
 
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG
THỜI GIAN NỘI DUNG THÀNH PHẦN ĐỊA ĐIỂM CHỦ TRÌ
 Thứ Hai
19/11/2018
08:00 Lễ kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 và Tuyên dương khen thưởng năm học 2017 - 2018 - ĐHĐN: Đảng ủy; Ban Giám đốc; BTV Công đoàn; Trưởng Ban Thanh tra Nhân dân; Bí thư, Phó Bí thư Đoàn TN; Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội SV; Chủ tịch Hội Cựu giáo chức; Chủ tịch Hội CCB; Chánh, Phó các Văn phòng; Trưởng, Phó các Ban; Kế toán trưởng;
- Cơ quan ĐHĐN, các CSGDĐHTV: Đảng ủy; Ban Giám hiệu; Chủ tịch Công đoàn, Bí thư Đoàn TN; Chủ tịch Hội SV, Bí thư các chi bộ; Trưởng các Phòng; Trưởng các Khoa; các nhà giáo là Nhà giáo Nhân dân, Nhà giáo Ưu tú, Giáo sư, Phó Giáo sư;
- Các đơn vị trực thuộc (Phân hiệu ĐHĐN tại Kon Tum, các Viện, Khoa, Trung tâm): Trưởng và Phó đơn vị;
- Đại diện các tập thể và cá nhân được tuyên dương khen thưởng;
- Sinh viên được điều động (theo Công văn số 3941/ĐHĐN-HSSV ngày 12/11/2018 của ĐHĐN);
- Các đại biểu khách mời.
Hội trường 41 Lê Duẩn Giám đốc ĐHĐN
08:00 Mở thầu Gói thầu “Thi công lắp đặt hệ thống PCCC, tăng áp cầu thang và nguồn điện” và Gói thầu “Thi công lắp đặt hệ thống điều hòa không khí, thông gió và thang máy” thuộc Dự án ĐTXD Nhà đa năng Trường Đại học Kinh tế - ĐHĐN - ĐHĐN: PGĐ Ngô Văn Dưỡng; Đại diện Lãnh đạo Ban KHTC; Lãnh đạo Ban CSVC và các chuyên viên;
- Đại diện đơn vị Tư vấn;
- Đại diện các nhà thầu tham gia dự thầu;
- Khách mời và cá nhân có quan tâm.
Phòng 8013 Khu B 41 Lê Duẩn PGĐ ĐHĐN PGS.TS Ngô Văn Dưỡng
15:00 Lễ kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 và Tuyên dương khen thưởng năm học 2017 - 2018
Cơ quan ĐHĐN
Toàn thể CBCCVC Cơ quan ĐHĐN. Hội trường 41 Lê Duẩn PGĐ ĐHĐN PGS.TS Ngô Văn Dưỡng
15:00 Gặp mặt Hội cựu Giáo chức
Trường Đại học Bách khoa
- Trường ĐHBK: Ban Giám hiệu, Chủ tịch Công đoàn, Chủ tịch Hội Cựu Chiến binh, Bí thư Đoàn TN, Chủ tịch Hội SV, Lãnh đạo các Khoa, Phòng;
- Đại biểu theo giấy mời.
Hội trường Khu F – Phòng F106 Tr. ĐHBK Hiệu trưởng Trường ĐHBK
 Thứ Ba
20/11/2018
08:00 Lễ Kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11 và Tuyên dương khen thưởng năm học 2017-2018 Trường Đại học Bách khoa - ĐHĐN - Đại biểu khách mời;
- Theo Kế hoạch số 2305/KH-ĐHBK ngày 12/11/2018 của Hiệu trưởng Trường ĐHBK.
Hội trường F Tr. ĐHBK Hiệu trưởng Trường ĐHBK
08:00 Lễ Kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11 và Tuyên dương khen thưởng năm học 2017-2018 Trường Đại học Kinh tế - ĐHĐN - Đại biểu khách mời;
- Theo Thông báo số 1389/TB-ĐHKT ngày 13/11/2018 và Thông báo số 1392/TB-ĐHKT ngày 14/11/2018 của Hiệu trưởng Trường ĐHKT.
Hội trường A Tr. ĐHKT Hiệu trưởng Trường ĐHKT
08:00 Lễ Kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 và Tuyên dương khen thưởng năm học 2017-2018
Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật
- Đại biểu khách mời;
- Cán bộ viên chức, người lao động, giảng viên (không có giờ giảng).
Hội trường B Tr.ĐHSPKT Hiệu trưởng Trường ĐHSPKT
09:00 Lễ Kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 và Tuyên dương khen thưởng năm học 2017-2018
Trường Đại học Ngoại ngữ
- Đại biểu khách mời;
- Theo Thông tri triệu tập số 1371/ThTr-ĐHNN ngày 02/11/2018 của Trường ĐHNN.
Hội trường Tr. ĐHNN Hiệu trưởng Trường ĐHNN
10:30 Lễ Kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11
Trường Cao đẳng Công nghệ Thông tin
- Đại biểu khách mời;
- Theo Thông báo triệu tập số 631/TB-CĐCNTT ngày 15/11/2018 của Trường CĐCNTT.
Hội trường A Tr.CĐCNTT Hiệu trưởng Trường CĐCNTT
 Thứ Tư
21/11/2018
08:30 Tiếp đoàn Trường Đại học Kỹ thuật Yangoon, Myanmar - ĐHĐN: Giám đốc; Đại diện Lãnh đạo: Ban KHCN&MT, Ban HTQT, Khoa ĐTQT;
- Viện DNIIT: Đại diện Lãnh đạo.
Phòng 8010 Khu B 41 Lê Duẩn Giám đốc ĐHĐN
08:30 Họp Hội đồng đánh giá nghiệm thu
đề tài khoa học và công nghệ cấp Cơ sở:
“Xây dựng phần mềm thu nhận hồ sơ đăng ký trực tuyến và quản lý dữ liệu tuyển sinh”,
Mã số: T2017-ĐN01-05
- Theo QĐ số 3986/QĐ-ĐHĐN, ngày15/11/2018 của Giám đốc ĐHĐN;
- Ban Chủ nhiệm đề tài;
- Các cá nhân có quan tâm.
Phòng 8009 Khu B 41 Lê Duẩn Chủ tịch Hội đồng PGS.TS Võ Trung Hùng
08:30 Họp Hội đồng nghiệm thu cấp Bộ đề tài KH&CN cấp Bộ: “Sự biến đổi giá trị văn hóa sinh thái của đồng bào các dân tộc thiểu số ở
Tây Nguyên hiện nay”, Mã số: B2016-ĐNA-04
- Theo QĐ số 4356/QĐ-BGDĐT, ngày 15/10/2018 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT;
- Ban Chủ nhiệm đề tài;
- Các cá nhân có quan tâm.
Phòng họp 1 Khu A 41 Lê Duẩn Chủ tịch Hội đồng PGS.TS Lưu Trang
10:00 Tiếp Đại học Okayama, Nhật Bản ĐHĐN: Giám đốc; Đại diện Lãnh đạo: Văn phòng, Ban HTQT. Phòng 8010 Khu B 41 Lê Duẩn Giám đốc ĐHĐN
10:00 Họp Hội đồng nghiệm thu cấp Bộ đề tài KH&CN cấp Bộ: “Định lý giới hạn trung tâm theo trung bình và ứng dụng”,
Mã số: B2016-ĐNA-26
- Theo QĐ số 4357/QĐ-BGDĐT, ngày 15/10/2018 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT;
- Ban Chủ nhiệm đề tài;
- Các cá nhân có quan tâm.
Phòng 8009 Khu B 41 Lê Duẩn Chủ tịch Hội đồng PGS.TS Võ Trung Hùng
11:00 Thực hiện quy trình nhân sự (bước 2) - Tổ công tác ĐHĐN;
- Chi ủy Chi bộ; Trưởng, Phó Ban KHCN&MT.
Phòng họp 2 Khu A 41 Lê Duẩn Tổ công tác ĐHĐN
14:00 Họp Ban Tổ chức
Hội thảo Khoa học Quốc tế về Y sinh
Theo QĐ số 3961/QĐ-ĐHĐN, ngày 12/11/2018 của Giám đốc ĐHĐN. Phòng họp 1 Khu A 41 Lê Duẩn Trưởng BTC PGS. TS Ngô Văn Dưỡng
14:00 Họp hội đồng xét chọn vòng 2 giải thưởng “Công trình khoa học tiêu biểu của ĐHĐN” năm 2018 - Theo QĐ số 3971/QĐ-ĐHĐN ngày 12/11/2018 của Giám đốc ĐHĐN;
- Tác giả các công trình được chọn vào vòng 2.
Phòng 8009 Khu B 41 Lê Duẩn Chủ tịch Hội đồng GS.TSKH Bùi Văn Ga
14:00 Thực hiện quy trình nhân sự (bước 2) - Tổ công tác ĐHĐN;
- Đảng ủy, Ban Giám hiệu và Chủ tịch Hội đồng trường Trường ĐHSPKT.
Phòng họp Tr. ĐHSPKT Tổ công tác ĐHĐN
16:00 Họp Hội đồng xét tư cách dự thi tốt nghiệp
đại học, hình thức đào tạo học từ xa
cho lớp LH21.1KTU– TTGDTX tỉnh Kon Tum
Theo QĐ số 3846/QĐ-ĐHĐN ngày 05/11/2018 của Giám đốc ĐHĐN. Phòng 209 Khu A 41 Lê Duẩn Chủ tịch Hội đồng PGS. TS Nguyễn Ngọc Vũ
16:30 Họp Hội đồng tuyển sinh VLVH đợt 3/2018 Theo QĐ số 3635/QĐ-ĐHĐN, ngày 23/10/2018 của Giám đốc ĐHĐN. Phòng họp 2 Khu A 41 Lê Duẩn Chủ tịch Hội đồng PGS.TS Nguyễn Ngọc Vũ
 Thứ Năm
22/11/2018
09:00 Họp Hội đồng nghiệm thu cấp ĐHĐN đề tài KH&CN cấp ĐHĐN: “Giải pháp hạn chế vi phạm pháp luật của người chưa thành niên ở Việt Nam”, Mã số: B2016-ĐNA08-02 - Theo QĐ số 39/QĐ-QKHCN, ngày 28/9/2018 của Giám đốc Quỹ phát triển KH&CN ĐHĐN;
- Ban Chủ nhiệm đề tài;
- Các cá nhân có quan tâm.
Phòng 8009 Khu B 41 Lê Duẩn Chủ tịch Hội đồng TS. Nguyễn Thị Trâm Anh
14:00 Tiếp cán bộ, viên chức Các cán bộ, viên chức,
người lao động có nhu cầu.
Phòng Phó Giám đốc ĐHĐN PGĐ ĐHĐN PGS. TS Ngô Văn Dưỡng
16:30 Thực hiện quy trình nhân sự (bước 3) - BTV Đảng ủy ĐHĐN;
- Ban Giám đốc ĐHĐN;
- Chủ tịch Hội đồng ĐHĐN.
Phòng họp 2 Khu A 41 Lê Duẩn Giám đốc ĐHĐN
 Thứ Bảy
24/11/2018
07:45 Lớp bồi dưỡng lý luận chính trị
cho đảng viên mới đợt 2 năm 2018
(ngày 24, 25/11/2018)
Theo Thông báo số 902-CV/ĐU ngày 01/11/2018 của Đảng ủy ĐHĐN. Ban Tuyên giáo Thành ủy ĐN 98 Lê Lợi, ĐN BTC lớp học
08:30 Bảo vệ luận án tiến sĩ cấp cơ sở
của NCS Nguyễn Quang Trung,
Ngành: Kỹ thuật cơ khí động lực,
Mã số: 62.52.01.16
- Theo QĐ số 3649/QĐ-ĐHĐN, ngày 24/10/2018 của Giám đốc ĐHĐN;
- Các cá nhân có quan tâm.
Phòng 909 Khu B 41 Lê Duẩn Chủ tịch Hội đồng GS. TS Trần Văn Nam
14:00 Bảo vệ luận án tiến sĩ cấp cơ sở
của NCS Huỳnh Tấn Tiến,
Ngành: Kỹ thuật cơ khí động lực,
Mã số: 62.52.01.16
- Theo QĐ số 3648/QĐ-ĐHĐN, ngày 24/10/2018 của Giám đốc ĐHĐN;
- Các cá nhân có quan tâm.
Phòng 909 Khu B 41 Lê Duẩn Chủ tịch Hội đồng GS. TSKH Bùi Văn Ga
Cả ngày Thi tuyển sinh sau đại học
đợt 2/2018 - Khóa 38 (bổ sung)
Theo QĐ số 3034/QĐ-ĐHĐN, ngày 07/9/2018 của Giám đốc ĐHĐN. Tại các đơn vị liên kết Chủ tịch Hội đồng PGS.TS Nguyễn Ngọc Vũ
 Chủ Nhật
25/11/2018
Cả ngày Thi tuyển sinh sau đại học
đợt 2/2018 - Khóa 38 (bổ sung)
Theo QĐ số 3034/QĐ-ĐHĐN, ngày 07/9/2018 của Giám đốc ĐHĐN. Tại các đơn vị liên kết Chủ tịch Hội đồng PGS.TS Nguyễn Ngọc Vũ