Lịch công tác tuần (3) từ ngày 16/01/2017 đến ngày 22/01/2017
 
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG
THỜI GIAN NỘI DUNG THÀNH PHẦN ĐỊA ĐIỂM CHỦ TRÌ
 Thứ Hai
16/01/2017
07:45 Khai mạc chương trình tập huấn lan tỏa "Thiết kế chương trình đào tạo theo phương pháp tiếp cận CDIO"
(từ ngày 16/01/2017 đến 20/01/2017)
- Đại diện Ban Giám hiệu Trường ĐHBK;
- Nhóm Chuyên gia CDIO Singapore;
- Nhóm Giảng viên chuyên gia CDIO (Master Trainer) thuộc các Trường thành viên, ĐHĐN;
- Giảng viên tham gia tập huấn thuộc các Trường ĐHBK, ĐHKT, ĐHSP, ĐHNN, CĐCN, Viện VN-UK, Ban ĐBCLGD.
T.tâm TTTL, Tr. ĐHBK Ban Điều hành Dự án CDIO
08:30 Lễ Khởi công công trình thuộc dự án đầu tư xây dựng Đại học Đà Nẵng giai đoạn III - ĐHĐN: Giám đốc; Lãnh đạo các Ban CSVC, KHTC; Lãnh đạo Khoa Y – Dược;
- Đại diện Ban QLCDA Bộ GD&ĐT; Đơn vị TVGS; Đơn vị thi công;
- Khách mời.
Hòa Quý, Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng Giám đốc ĐHĐN
08:30 Tiếp Công ty Itechno, Nhật Bản - ĐHĐN: Trưởng Ban HTQT;
- Trường ĐHBK: Đại diện Lãnh đạo: Khoa Điện, Bộ môn liên quan đến Năng lượng gió, Hệ thống Điện Tái sinh.
Phòng 8010 Khu B 41 Lê Duẩn Trưởng Ban HTQT
09:00 Hội nghị Tổng kết công tác xây dựng
Đảng năm 2016 và học tập, quán triệt
Nghị quyết hội nghị lần thứ tư
BCHTW Đảng (khóa XII)
- Theo Thông báo của Đảng ủy Phân hiệu ĐHĐN tại Kon tum;
- Đại biểu khách mời.
Hội trường Phân hiệu ĐHĐN Tại Kon Tum Bí thư Đảng ủy Phân hiệu ĐHĐN tại KonTum
09:30 Họp Hội đồng trường (Phiên thứ 2)
Trường Đại học Bách khoa
Thành viên Hội đồng Trường Trường ĐHBK Phòng khách Khu A Tr. ĐHBK Chủ tịch Hội đồng trường
10:00 Tiếp Trường Nhật ngữ Eikoh, Nhật Bản ĐHĐN: Trưởng Ban HTQT. Phòng 8010 Khu B 41 Lê Duẩn Trưởng Ban HTQT
14:00 Họp xác định chỉ tiêu tuyển sinh 2017 - ĐHĐN: BGĐ; Lãnh đạo Ban ĐT; Trưởng các Ban: TCCB, KHTC, CSVC;
- Các CSGD ĐHTV, Khoa Y Dược, PHKT,
Viện NC&ĐT Việt-Anh: Thủ trưởng đơn vị, Trưởng Phòng Đào tạo.
Phòng họp 2 Khu A 41 Lê Duẩn Giám đốc ĐHĐN
14:30 Bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Cơ sở của NCS Hoàng Thị Mỹ Lệ,
chuyên ngành Khoa học máy tính,
Mã số: 62.48.01.01
- Theo QĐ số 6765/QĐ-ĐHĐN, ngày 06/12/2016 của Giám đốc ĐHĐN;
- Các cá nhân có quan tâm.
Khu B 41 Lê Duẩn Chủ tịch Hội đồng
 Thứ Ba
17/01/2017
07:30 Tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2016 và tổ chức quán triệt Nghị quyết hội nghị lần thứ tư BCHTW Đảng (khóa XII); những nội dung cơ bản của tư tưởng,
đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
- Thông báo số 391-TB/BTV ngày 06/01/2017 của BTV Đảng ủy ĐHĐN;
- Đại biểu khách mời.
Hội trường 41 Lê Duẩn Bí thư Đảng ủy ĐHĐN
13:30 Hội nghị Tổng kết công tác xây dựng
Đảng năm 2016 và học tập, quán triệt
Nghị quyết hội nghị lần thứ tư BCHTW Đảng (khóa XII)
- Toàn thể đảng viên thuộc Đảng bộ Cơ quan ĐHĐN;
- Đại biểu khách mời.
Hội trường 41 Lê Duẩn Bí thư Đảng ủy Cơ quan ĐHĐN
14:00 Kiểm tra tài chính
Công đoàn ĐHĐN năm 2016
- Mời đại diện BTC Công đoàn ĐHĐN;
- Ủy ban kiểm tra Công đoàn ĐHĐN;
- Ban Tài chính Công đoàn ĐHĐN.
Văn phòng Công đoàn ĐHĐN Chủ nhiệm UBKT Công đoàn ĐHĐN
14:30 Bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Cơ sở của NCS Trần Nguyễn Hồng Phúc,
chuyên ngành Khoa học máy tính,
Mã số: 62.48.01.01
- Theo QĐ số 6764/QĐ-ĐHĐN, ngày 06/12/2016 của Giám đốc ĐHĐN;
- Các cá nhân có quan tâm.
Khu B 41 Lê Duẩn Chủ tịch Hội đồng
 Thứ Tư
18/01/2017
08:00 Hội nghị Tổng kết công tác xây dựng
Đảng năm 2016 và học tập, quán triệt
Nghị quyết hội nghị lần thứ tư BCHTW Đảng (khóa XII)
- Theo Thông báo của Đảng ủy Trường CĐCNTT;
- Đại biểu khách mời.
Hội trường Trường CĐCNTT Bí thư Đảng ủy Trường CĐCNTT
08:00 Tiếp Trung tâm
Hỗ trợ Du học Nhật Bản JOOSS
- ĐHĐN: Trưởng Ban HTQT;
- Khoa Y Dược: Lãnh đạo Khoa.
Phòng 8010 Khu B 41 Lê Duẩn Trưởng Ban HTQT
08:30 Bảo vệ luận án tiến sĩ cấp ĐHĐN của NCS Nguyễn Hà Huy Cường,
chuyên ngành Khoa học máy tính,
Mã số: 62.48.01.01
- Theo QĐ số 6867/QĐ-ĐHĐN, ngày 15/12/2016 của Giám đốc ĐHĐN;
- Các cá nhân có quan tâm.
Phòng họp 1 Khu A 41 Lê Duẩn Chủ tịch Hội đồng
09:00 Hội thảo Báo cáo công tác triển khai
dự án CDIO năm 2016-2017 tại ĐHĐN
- Đại diện Ban Giám đốc Quỹ Temasek Foundation, Singapore; Đoàn Chuyên gia CDIO, SP, Singapore;
- ĐHĐN: Đại diện Ban Giám đốc; Trưởng Ban ĐBCLGD;
- Trường ĐHKT, Trường ĐHSP, Trường ĐHNN, Trường CĐCN: Đại diện BGH; Đại diện lãnh đạo Phòng KT&ĐBCLGD, Phòng ĐT;
- Trường ĐHBK: Đại diện BGH; Trưởng các Phòng KT&ĐBCLGD, ĐT, CTSV, KHCN&HTQT, CSVC; Trưởng các Khoa tham gia Dự án CDIO.
T.tâm TTTL, Tr. ĐHBK Ban Giám hiệu Trường ĐHBK
10:00 Tặng quà cho giáo viên và học sinh
miền núi có hoàn cảnh khó khăn tại huyện
Đông Giang và Nam Giang tỉnh
Quảng Nam nhân dịp Tết Đinh Dậu 2017(*)
Theo Kế hoạch số 04/KH-CĐĐHĐN
ngày 06/01/2017 của Công đoàn ĐHĐN
Huyện Đông Giang và Nam Giang tỉnh Q. Nam Chủ tịch Công đoàn ĐHĐN
13:30 Hội nghị Tổng kết công tác xây dựng
Đảng năm 2016 và học tập, quán triệt
Nghị quyết hội nghị lần thứ tư BCHTW Đảng (khóa XII)
- Theo Thông báo của Đảng ủy Trường ĐHBK;
- Đại biểu khách mời.
Hội trường Tr. ĐHBK Bí thư Đảng ủy Trường ĐHBK
14:00 Hội nghị Tổng kết công tác xây dựng
Đảng năm 2016 và học tập, quán triệt
Nghị quyết hội nghị lần thứ tư BCHTW Đảng (khóa XII)
- Theo Thông báo của Đảng ủy Trường ĐHSP;
- Đại biểu khách mời.
Hội trường Tr. ĐHSP Bí thư Đảng ủy Trường ĐHSP
14:00 Lãnh đạo Quỹ TF và Đoàn chuyên gia CDIO Singapore thăm các đơn vị triển khai mô hình CDIO tại Trường ĐHBK - Đại diện Ban Giám đốc Quỹ Temasek Foundation, Singapore; Đoàn Chuyên gia CDIO, SP, Singapore
- Mời đại diện Lãnh đạo các CSGDTV có quan tâm tham dự
- Trường ĐHBK: Lãnh đạo và Giảng viên TTXS, Khoa QLDA, Khoa KT
- Trường ĐHSP: Lãnh đạo và Giảng viên Khoa Vật lý
Tr. ĐHBK, Tr. ĐHSP Ban Điều hành Dự án CDIO
16:00 Tiếp Trung tâm
Hỗ trợ Du học Nhật Bản JOOSS
ĐHĐN: Trưởng Ban HTQT.
Phòng 8010 Khu B 41 Lê Duẩn Trưởng Ban HTQT
 Thứ Năm
19/01/2017
10:00 Tiếp Công ty GSM, Vương quốc Anh - ĐHĐN: Trưởng Ban HTQT;
- Viện NC&ĐT Việt-Anh: Đại diện Lãnh đạo.
Phòng 8010 Khu B 41 Lê Duẩn Trưởng Ban HTQT
14:00 Tiếp cán bộ, công chức Cán bộ, công chức có nhu cầu. Phòng Giám đốc Giám đốc ĐHĐN
14:00 Hội nghị Tổng kết công tác xây dựng
Đảng năm 2016 và học tập, quán triệt
Nghị quyết hội nghị lần thứ tư BCHTW Đảng (khóa XII)
- Theo Thông báo của Đảng ủy Trường ĐHNN;
- Đại biểu khách mời.
Hội trường Tr. ĐHNN Bí thư Đảng ủy Trường ĐHNN
14:00 Tiếp Đại diện Đại học Coventry,
Vương quốc Anh
- ĐHĐN: Trưởng Ban HTQT; Đại diện Lãnh đạo Khoa ĐTQT;
- Viện NC&ĐT Việt-Anh: Đại diện Lãnh đạo.
Phòng 8010 Khu B 41 Lê Duẩn Trưởng Ban HTQT
 Thứ Sáu
20/01/2017
08:00 Hội nghị Tổng kết công tác xây dựng
Đảng năm 2016 và học tập, quán triệt
Nghị quyết hội nghị lần thứ tư BCHTW Đảng (khóa XII)
- Theo Thông báo của Đảng ủy Trường ĐHKT;
- Đại biểu khách mời.
Hội trường Tr.ĐHKT Bí thư Đảng ủy Trường ĐHKT
09:00 Đại diện TLSQ Lào tại Đà Nẵng
chúc Tết ĐHĐN
ĐHĐN: Giám đốc; Trưởng Ban HTQT; Đại diện Lãnh đạo các Ban: ĐT, CTSV. Phòng 8010 Khu B 41 Lê Duẩn Giám đốc ĐHĐN
10:00 Tiếp Trường Đại học Meiji Gakuin,
Nhật Bản
- ĐHĐN: Giám đốc; Trưởng Ban HTQT;
- Mời đại diện VNUK (phụ trách ngành QTKD);
- Mời đại diện Phòng KH&HTQT Trường ĐHNN.
Phòng 8010 Khu B 41 Lê Duẩn Giám đốc ĐHĐN
14:00 Trường Đại học Meiji Gakuin, Nhật Bản đến thăm quan cơ sở vật chất và nhà khách cán bộ tại Trường ĐHBK - ĐHĐN: Đại diện Ban HTQT;
- Trường ĐHBK: Đại diện Phòng KHCN&HTQT.
Tr. ĐHBK Đại diện Phòng KHCN&HTQT Trường ĐHBK
 Thứ Bảy
21/01/2017
13:30 Lễ hội Bánh kẹo Nhật Bản - ĐHĐN: Trưởng Ban HTQT;
- Các đối tượng có quan tâm.
Hội trường 41 Lê Duẩn Trưởng Ban HTQT