Đã có lịch của tuần mới (tuần 13)
Lịch công tác tuần (12) từ ngày 20/03/2017 đến ngày 26/03/2017
 
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN PHÂN HIỆU ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG TẠI KON TUM
THỜI GIAN NỘI DUNG THÀNH PHẦN ĐỊA ĐIỂM CHỦ TRÌ
 Thứ Ba
21/03/2017
15:00 Họp giao ban Khoa học và Công nghệ
của Đại học Đà Nẵng
- ĐHĐN: PGĐ Nguyễn Ngọc Vũ, Ban KHCNMT, Đại diện Lãnh đạo Ban KHTC;
- Các CSGDĐHTV: Đại diện BGH, Lãnh đạo và Chuyên viên Phòng KHCN&HTQT: Phụ trách KHCN;
- Phân hiệu ĐHĐN tại Kon Tum, Viện NC&ĐT Việt-Anh, Khoa Y-Dược, Khoa GDTC: Lãnh đạo và chuyên viên phụ trách.
Phòng họp 1 Khu A 41 Lê Duẩn PGĐ ĐHĐN PGS. TS Nguyễn Ngọc Vũ
 Thứ Tư
22/03/2017
08:00 Dự Lễ Kỷ niệm 15 năm ngày thành lập lại huyện KonPlông Lãnh đạo PH Hội trường Trung tâm huyện KonPlông
 Thứ Năm
23/03/2017
08:00 Họp giao ban công tác Đảm bảo chất lượng giáo dục học kỳ II, năm học 2016- 2017 - ĐHĐN: PGĐ Đoàn Quang Vinh; Ban ĐBCLGD; Đại diện Lãnh đạo Ban ĐT;
- Các CSGDĐHTV: Đại diện BGH; Trưởng phòng/Tổ KT&ĐBCLGD;
- Viện NC&ĐT Việt-Anh: Phó Viện trưởng phụ trách;
- Phân hiệu ĐHĐN tại Kon Tum: Đại diện Ban Giám đốc, Lãnh đạo Tổ KT&ĐBCLGD.
Phòng họp 1 Khu A 41 Lê Duẩn PGĐ ĐHĐN PGS. TS Đoàn Quang Vinh
15:30 Họp BCH Đảng bộ ĐHĐN Như bên Phòng họp 2 Khu A 41 Lê Duẩn Bí thư Đảng ủy ĐHĐN
 Thứ Sáu
24/03/2017
08:00 Họp Ban tổ chức lớp bồi dưỡng
Giảng viên theo đề án 2020 năm 2017
Theo QĐ số 823/QĐ-ĐHĐN
ngày 13/3/2017 của Giám đốc ĐHĐN
Phòng họp 2 Khu A 41 Lê Duẩn Giám đốc ĐHĐN
08:00 Họp xét LTT quý 1/2017 - Giám đốc;
- Chủ tịch CĐ;
- Bí Thư ĐTN
- Trưởng, phó các đơn vị
Phòng họp Giám đốc Phân hiệu
15:00 Tiếp cán bộ, công chức Cán bộ, công chức có nhu cầu. CS 1: Khoa Kinh tế; CS 2: Khoa Sư phạm & DBĐH CS 1: Khoa Kinh tế - Phó Chủ tịch CĐ; - CS 2: Khoa Sư phạm & DBĐH - Chủ tịch CĐ
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG
THỜI GIAN NỘI DUNG THÀNH PHẦN ĐỊA ĐIỂM CHỦ TRÌ
 Thứ Hai
20/03/2017
09:00 Tiếp đoàn Trường Đại học Điều dưỡng Kobe, Nhật Bản - ĐHĐN: Trưởng Ban HTQT;
- Khoa Y-Dược: Đại diện Lãnh đạo; Các cán bộ có liên quan.
Phòng họp 1 Khu A 41 Lê Duẩn Trưởng Ban HTQT
10:00 Làm việc với chuyên gia
dự án USAID COMET
Ban Quản lý dự án USAID COMET. Phòng 8010 Khu B 41 Lê Duẩn Trưởng Ban KHCN&MT
10:00 Đoàn Trường Đại học Điều dưỡng Kobe, Nhật Bản thăm Khoa Y-Dược Khoa Y-Dược: Đại diện Lãnh đạo; Các cán bộ có liên quan. Khoa Y-Dược Đại diện Lãnh đạo Khoa Y-Dược
13:30 Đoàn Trường Đại học Điều dưỡng Kobe, Nhật Bản giao lưu với sinh viên
Khoa Y-Dược
Khoa Y-Dược: Cán bộ và sinh viên có liên quan. Phòng họp 1 Khu A 41 Lê Duẩn Đại diện Khoa Y-Dược
17:00 Vòng Sơ loại cuộc thi
Sinh viên tài năng, thanh lịch
Đại học Đà Nẵng năm 2017
- Ban Tổ chức cuộc thi (Theo Quyết định số 184 QĐ/ĐHĐN-ĐTN ngày 10/3/2017);
- Các thí sinh đăng kí dự thi;
- Sinh viên quan tâm đến chương trình.
Hội trường 41 Lê Duẩn Trưởng BTC Hội thi
 Thứ Ba
21/03/2017
08:00 Họp Hội đồng xét duyệt danh mục đề tài KH&CN cấp ĐHĐN năm 2017:
Hội đồng Ứng dụng KHCN và tiến bộ
kỹ thuật trong nông lâm ngư nghiệp
tại miền Trung – Tây Nguyên
Theo QĐ số 732/QĐ-ĐHĐN
ngày 06/3/2017 của Giám đốc ĐHĐN.
Phòng họp 2 Khu A 41 Lê Duẩn Chủ tịch Hội đồng
14:00 Tiếp Tập đoàn Thép JFE, Nhật Bản ĐHĐN: Giám đốc; Trưởng Ban HTQT. Phòng 8010 Khu B 41 Lê Duẩn Giám đốc ĐHĐN
14:00 Họp thống nhất, sắp xếp
lại phòng làm việc tại Cơ quan ĐHĐN
- ĐHĐN: PGĐ Ngô Văn Dưỡng; đại diện Lãnh đạo: Văn phòng, Ban ĐT, Ban ĐBCLGD, Ban KHCN&MT, Ban KHTC, Ban TCCB;
- Trung tâm PTPM, Trung tâm TTHL: Đại diện Lãnh đạo.
Phòng họp 2 Khu A 41 Lê Duẩn PGĐ ĐHĐN PGS. TS Ngô Văn Dưỡng
14:00 Kiểm tra công tác chuẩn bị tự đánh giá
và đánh giá ngoài chương trình đào tạo theo Bộ tiêu chuẩn AUN-QA của
Trường Đại học Bách khoa
- ĐHĐN: Trưởng Ban ĐBCLGD và các chuyên viên;
- Trường ĐHBK: Đại diện BGH; Đại diện Lãnh đạo Phòng Khảo thí và ĐBCLGD; BCN Khoa và các Trưởng Bộ môn 07 ngành đã đăng ký kiểm định AUN-QA; Các cán bộ có liên quan đến công tác tự đánh giá và đánh giá ngoài của các CTĐT nói trên.
Tr. ĐHBK Trưởng Ban ĐBCLGD
15:00 Họp giao ban Khoa học và Công nghệ
của Đại học Đà Nẵng
- ĐHĐN: PGĐ Nguyễn Ngọc Vũ, Ban KHCNMT, Đại diện Lãnh đạo Ban KHTC;
- Các CSGDĐHTV: Đại diện BGH, Lãnh đạo và Chuyên viên Phòng KHCN&HTQT: Phụ trách KHCN;
- Phân hiệu ĐHĐN tại Kon Tum, Viện NC&ĐT Việt-Anh, Khoa Y-Dược, Khoa GDTC: Lãnh đạo và chuyên viên phụ trách.
Phòng họp 1 Khu A 41 Lê Duẩn PGĐ ĐHĐN PGS. TS Nguyễn Ngọc Vũ
 Thứ Tư
22/03/2017
08:00 Họp Hội đồng xét duyệt danh mục đề tài KH&CN cấp ĐHĐN năm 2017:
Hội đồng Công nghệ Thông minh
Theo QĐ số 733/QĐ-ĐHĐN
ngày 06/3/2017 của Giám đốc ĐHĐN.
Phòng họp 1 Khu A 41 Lê Duẩn Chủ tịch Hội đồng
08:00 Họp Hội đồng xét duyệt danh mục đề tài KH&CN cấp ĐHĐN năm 2017:
Hội đồng Khoa học Xã hội nhân văn 2
Theo QĐ số 735/QĐ-ĐHĐN
ngày 06/3/2017 của Giám đốc ĐHĐN.
Phòng họp 2 Khu A 41 Lê Duẩn Chủ tịch Hội đồng
08:00 Họp Hội đồng xét duyệt danh mục
đề tài KH&CN cấp ĐHĐN năm 2017:
Hội đồng Khoa học Xã hội nhân văn 1
Theo QĐ số 734/QĐ-ĐHĐN
ngày 06/3/2017 của Giám đốc ĐHĐN.
Phòng 8.014 Khu B 41 Lê Duẩn Chủ tịch Hội đồng
10:00 Tiếp Trường Cao đẳng quốc tế Pegasus (Tập đoàn Giáo dục KinderWorld, Singapore) - ĐHĐN: Đại diện Ban Giám đốc; Chánh VP; Trưởng Ban HTQT; Đại diện Lãnh đạo: Ban ĐT, Ban KHCN&MT;
- Khoa Công nghệ Thông tin và Truyền thông: Trưởng Khoa;
- Trường ĐHBK: Đại diện Lãnh đạo: Phòng KHCN&HTQT, Khoa CNTT;
- Trường ĐHSP: Đại diện Lãnh đạo Khoa Tin học;
- Viện NC&ĐT Việt-Anh: Trưởng Phòng ĐT.
Phòng 8010 Khu B 41 Lê Duẩn PGĐ ĐHĐN PGS. TS Đoàn Quang Vinh
14:30 Tiếp GS. Valerie Wilkinson,
Đại học Shizuoka, Nhật Bản
ĐHĐN: Trưởng Ban HTQT; Đại diện Lãnh đạo Ban KHCN&MT Phòng 8010 Khu B 41 Lê Duẩn Trưởng Ban HTQT
16:30 Họp Hội đồng xét tư cách đủ điều kiện dự thi tốt nghiệp đại học ngành Giáo dục Tiểu học hình thức đào tạo học từ xa tại TTGDTX Chu Văn An Tp. HCM Theo QĐ số 941/ QĐ ĐHĐN ngày 21/3/2017 của Giám đốc ĐHĐN Phòng A 207 Chủ tịch Hội đồng
 Thứ Năm
23/03/2017
08:00 Họp giao ban công tác Đảm bảo chất lượng giáo dục học kỳ II, năm học 2016- 2017 - ĐHĐN: PGĐ Đoàn Quang Vinh; Ban ĐBCLGD; Đại diện Lãnh đạo Ban ĐT;
- Các CSGDĐHTV: Đại diện BGH; Trưởng phòng/Tổ KT&ĐBCLGD;
- Viện NC&ĐT Việt-Anh: Phó Viện trưởng phụ trách;
- Phân hiệu ĐHĐN tại Kon Tum: Đại diện Ban Giám đốc, Lãnh đạo Tổ KT&ĐBCLGD.
Phòng họp 1 Khu A 41 Lê Duẩn PGĐ ĐHĐN PGS. TS Đoàn Quang Vinh
08:00 Họp Hội đồng xét duyệt danh mục đề tài KH&CN cấp ĐHĐN năm 2017:
Hội đồng An toàn vệ sinh thực phẩm
Theo QĐ số 731/QĐ-ĐHĐN
ngày 06/3/2017 của Giám đốc ĐHĐN.
Phòng họp 2 Khu A 41 Lê Duẩn Chủ tịch Hội đồng
08:00 Tiếp CBVC, đoàn viên công đoàn CBVC, đoàn viên công đoàn có nhu cầu. Phòng 302 Khu A 41 Lê Duẩn Chủ tịch Công đoàn ĐHĐN
09:00 Phiên họp khởi động Dự án Quản trị
Chiến lược Nguồn nhân lực cho các
Đại học Đông Nam Á (HR4ASIA)
(Ngày 23, 24/3/2017)
- ĐHĐN: Ban điều hành Dự án; Tổ giúp việc dự án;
- Đại diện 11 trường tham gia dự án.
Phòng 909 Khu B 41 Lê Duẩn Trưởng Ban điều hành Dự án
13:30 Họp BTV Đảng ủy ĐHĐN Như bên. Phòng họp 2 Khu A 41 Lê Duẩn Bí thư Đảng ủy ĐHĐN
14:30 Tiếp đại diện The Sirindhorn International Thai-German Graduate School of Engineering (TGGS), King Mongkut’s University of Technology North Bangkok (KMUTNB) - ĐHĐN: Trưởng Ban HTQT; Đại diện Lãnh đạo các Ban: KHCN&MT, ĐBCLGD;
- Trường ĐHBK: Đại diên Lãnh đạo: Phòng KHCN&HTQT, Khoa CNTT, Khoa Điện, Khoa ĐTVT, Khoa Cơ khí;
- Trường CĐCN: Đại diên Lãnh đạo: Phòng QLKH&HTQT, Khoa Điện, Khoa Cơ khí.
Phòng 8010 Khu B 41 Lê Duẩn Trưởng Ban HTQT
15:00 Họp Ban Thư ký Hội Sinh viên ĐHĐN Như bên. Phòng họp 1 Khu A 41 Lê Duẩn Chủ tịch HSV ĐHĐN
15:30 Họp BCH Đảng bộ ĐHĐN Như bên Phòng họp 2 Khu A 41 Lê Duẩn Bí thư Đảng ủy ĐHĐN
 Thứ Sáu
24/03/2017
08:00 Họp Ban tổ chức lớp bồi dưỡng
Giảng viên theo đề án 2020 năm 2017
Theo QĐ số 823/QĐ-ĐHĐN
ngày 13/3/2017 của Giám đốc ĐHĐN
Phòng họp 2 Khu A 41 Lê Duẩn Giám đốc ĐHĐN
08:00 Họp bàn về công tác lưu trữ luận văn,
luận án tốt nghiệp sau đại học
- ĐHĐN: PGĐ Đoàn Quang Vinh; đại diện lãnh đạo Ban ĐT; Giám đốc Trung tâm TTHL;
- Các Trường ĐHBK, ĐHKT, ĐHSP, ĐHNN: Phụ trách Thư viện; đại diện Lãnh đạo Phòng Đào tạo.
Phòng họp 1 Khu A 41 Lê Duẩn PGĐ ĐHĐN PGS. TS Đoàn Quang Vinh
14:00 Tiếp cán bộ, công chức Cán bộ, công chức có nhu cầu. Phòng Giám đốc Giám đốc ĐHĐN
14:00 Họp Hội đồng xét duyệt danh mục
đề tài KH&CN cấp ĐHĐN năm 2017:
Hội đồng Kinh tế
Theo QĐ số 730/QĐ-ĐHĐN
ngày 06/3/2017 của Giám đốc ĐHĐN.
Phòng họp 2 Khu A 41 Lê Duẩn Chủ tịch Hội đồng