Đã có lịch của tuần mới (tuần 22)
Lịch công tác tuần (21) từ ngày 22/05/2017 đến ngày 28/05/2017
 
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN PHÂN HIỆU ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG TẠI KON TUM
THỜI GIAN NỘI DUNG THÀNH PHẦN ĐỊA ĐIỂM CHỦ TRÌ
 Thứ Ba
23/05/2017
15:00 Họp bàn về hệ thống quản lý nhân sự (HRM) - ĐHĐN: Lãnh đạo Ban TCCB, Chuyên viên phụ trách;
- Các CSGDĐHTV: Trưởng Phòng TCHC, Chuyên viên phụ trách;
- Mời Trung tâm SDC: ThS. Trịnh Công Duy, KS. Trần Nguyễn Việt Hùng.
Phòng họp 2 Khu A - 41 Lê Duẩn Trưởng Ban TCCB
15:30 Họp Ban Chỉ đạo Chiến dịch HSSV Đại học Đà Nẵng tình nguyện hè năm 2017 Theo QĐ số 1693/QĐ-ĐHĐN ngày 18/5/2017 của Giám đốc ĐHĐN. Phòng họp 1 Khu A - 41 Lê Duẩn Trưởng Ban Chỉ đạo
 Thứ Năm
25/05/2017
08:00 Tọa đàm chuyên đề “Nâng cao hiệu quả công tác đánh giá, xếp loại cán bộ, viên chức, người lao động” Theo Công văn số 46/CĐĐHĐN-VP ngày 08/5/2017 của Chủ tịch CĐ ĐHĐN. Hội trường - 41 Lê Duẩn Chủ tịch Công đoàn ĐHĐN
14:30 Họp giao ban công tác Pháp chế và Thi đua - ĐHĐN: Đại diện Ban Giám đốc, cán bộ Ban PC&TĐ;
- Các CSGDĐHTV: Đại diện BGH, đại diện lãnh đạo các phòng chuyên môn phụ trách công tác PC&TĐ, các chuyên viên làm công tác PC&TĐ;
- Các Trung tâm, Phân hiệu, các Khoa, Viện: Đại diện lãnh đạo đơn vị, các chuyên viên làm công tác PC&TĐ.
Phòng họp 1 Khu A - 41 Lê Duẩn PGĐ ĐHĐN PGS.TS. Ngô Văn Dưỡng
 Thứ Sáu
26/05/2017
10:30 Lễ trao Học bổng của Bộ Khoa học và Nghệ thuật Bang Hessen (CHLB Đức) và Tổ chức hỗ trợ Đại học thế giới (WUS) cho sinh viên xuất sắc ĐHĐN và các trường của khu vực Miền Trung năm học 2016-2017 - ĐHĐN: Đại diện Ban Giám đốc; Phó Trưởng ban phụ trách Ban CTHSSV;
- Trường ĐHBK, Trường ĐHKT, Trường ĐHSP, Trường ĐHNN, Phân hiệu ĐHĐN tại Kon Tum, Khoa Y Dược: Đại diện lãnh đạo Phòng CTSV;
- Đại diện lãnh đạo các trường ĐH, CĐ khu vực Miền Trung (có sinh viên nhận học bổng);
- Các sinh viên được nhận học bổng theo thông báo của Văn phòng Hessen tại Việt Nam.
Phòng 601 Tầng 6 – VNUK 158A Lê Lợi PGĐ ĐHĐN PGS.TS. Nguyễn Ngọc Vũ
15:00 Tiếp cán bộ, viên chức, người lao động Tiếp cán bộ, viên chức, người lao động có nhu cầu. CS 1: Khoa Kinh tế; CS 2: Khoa Sư phạm & DBĐH CS 1: Khoa Kinh tế - Phó Chủ tịch CĐ; - CS 2: Khoa Sư phạm & DBĐH - Chủ tịch CĐ
 Thứ Bảy
27/05/2017
08:00 Đánh giá việc thực hiện Chỉ thị 09-CT/TU - Đoàn Kiểm tra (Thành ủy, UBND TP).
- ĐHĐN:
+ BTV Đảng ủy; Chánh VP Đảng ủy;
+ Ban Giám đốc;
+ Phó Viện trưởng Phụ trách Viện VNUK; Giám đốc Phân hiệu ĐHĐN tại Kon Tum; Trưởng Khoa Y - Dược; Giám đốc Trung tâm TTHL;
+ Chánh VP, Trưởng Ban HTQT, Phó Trưởng Ban Phụ trách Ban CTHSSV;
+ Chủ tịch CĐ, Bí thư ĐTN, CT HCCB;
- Các CSGDTV: Bí thư - Hiệu trưởng.
Phòng 8009 Khu B - 41 Lê Duẩn Trưởng đoàn kiểm tra
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG
THỜI GIAN NỘI DUNG THÀNH PHẦN ĐỊA ĐIỂM CHỦ TRÌ
 Thứ Hai
22/05/2017
09:00 Tiếp giáo viên tình nguyện thành phố Mimasaka, Nhật Bản - ĐHĐN: Ban HTQT;
- Trường CĐCNTT: Tổ trưởng Tổ HTQT; Đại diện Phòng CTSV.
Phòng 8010 Khu B 41 Lê Duẩn Trưởng Ban HTQT
14:00 Hội ý Ban Giám đốc ĐHĐN Như bên. Phòng họp 2 Khu A 41 Lê Duẩn Giám đốc ĐHĐN
15:00 Họp BCH Công đoàn Cơ quan ĐHĐN - BCH Công đoàn Cơ quan ĐHĐN;
- Mời Chủ tịch các Công đoàn bộ phận.
Phòng họp 2 Khu A 41 Lê Duẩn Chủ tịch Công đoàn Cơ quan ĐHĐN
15:30 Họp triển khai hoàn thiện Đề án khả thi thành lập Trường Đại học Sư phạm
Kỹ thuật thuộc ĐHĐN
- Theo Quyết định số 771/QĐ-ĐHĐN ngày 08/3/2017 của Giám đốc ĐHĐN;
- Trường ĐHBK: Đại diện Ban Giám hiệu; Trưởng Khoa SPKT;
- Trường CĐCN: Ban Giám hiệu; Trưởng các Phòng: TCHC, ĐT, KH&HTQT.
Phòng họp 1 Khu A 41 Lê Duẩn PGĐ ĐHĐN PGS.TS Nguyễn Ngọc Vũ
 Thứ Ba
23/05/2017
14:00 Họp Ban Thư ký Hội Sinh viên ĐHĐN Như bên. Phòng họp 1 Khu A 41 Lê Duẩn Chủ tịch Hội SV ĐHĐN
15:00 Họp bàn về hệ thống quản lý nhân sự (HRM) - ĐHĐN: Lãnh đạo Ban TCCB, Chuyên viên phụ trách;
- Các CSGDĐHTV: Trưởng Phòng TCHC, Chuyên viên phụ trách;
- Mời Trung tâm SDC: ThS. Trịnh Công Duy, KS. Trần Nguyễn Việt Hùng.
Phòng họp 2 Khu A 41 Lê Duẩn Trưởng Ban TCCB
15:30 Họp Ban Chỉ đạo Chiến dịch HSSV
Đại học Đà Nẵng tình nguyện hè năm 2017
Theo QĐ số 1693/QĐ-ĐHĐN
ngày 18/5/2017 của Giám đốc ĐHĐN.
Phòng họp 1 Khu A 41 Lê Duẩn Trưởng Ban Chỉ đạo
 Thứ Tư
24/05/2017
08:00 Hội đồng tuyển chọn tổ chức, cá nhân thực hiện đề tài khoa học và công nghệ cấp ĐHĐN năm 2017 các ngành Ngôn ngữ học – Phương pháp Giảng dạy – Lịch Sử - Theo QĐ số 1729/QĐ-ĐHĐN ngày 19/5/2017 của Giám đốc ĐHĐN;
- Các cá nhân có quan tâm.
Phòng họp 2 Khu A 41 Lê Duẩn Chủ tịch Hội đồng
14:00 Hội đồng tuyển chọn tổ chức, cá nhân thực hiện đề tài khoa học và công nghệ cấp ĐHĐN năm 2017 các ngành Xây dựng – Kiến trúc – Quản lý Dự án - Theo QĐ số 1739/QĐ-ĐHĐN ngày 22/5/2017 của Giám đốc ĐHĐN;
- Các cá nhân có quan tâm.
Phòng họp 1 Khu A - 41 Lê Duẩn Chủ tịch Hội đồng
16:00 Họp BTV Đảng ủy ĐHĐN. Như bên. Phòng họp 2 Khu A - 41 Lê Duẩn Bí thư Đảng ủy ĐHĐN
 Thứ Năm
25/05/2017
08:00 Tọa đàm chuyên đề “Nâng cao hiệu quả công tác đánh giá, xếp loại cán bộ, viên chức, người lao động” Theo Công văn số 46/CĐĐHĐN-VP
ngày 08/5/2017 của Chủ tịch CĐ ĐHĐN.
Hội trường 41 Lê Duẩn Chủ tịch Công đoàn ĐHĐN
08:00 Tiếp cán bộ, công chức, viên chức,
người lao động thuộc Cơ quan ĐHĐN
Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động Cơ quan ĐHĐN có nhu cầu Phòng 903 Khu B 41 Lê Duẩn Chủ tịch Công đoàn Cơ quan ĐHĐN
08:00 Hội đồng tuyển chọn tổ chức, cá nhân thực hiện đề tài khoa học và công nghệ cấp ĐHĐN năm 2017 các ngành Hóa – Sinh – Môi trường – Y Dược - Theo QĐ số 1741/QĐ-ĐHĐN ngày 22/5/2017 của Giám đốc ĐHĐN;
- Các cá nhân có quan tâm.
Phòng họp 1 Khu A 41 Lê Duẩn Chủ tịch Hội đồng
08:00 Hội đồng tuyển chọn tổ chức, cá nhân thực hiện đề tài khoa học và công nghệ cấp ĐHĐN năm 2017 các ngành Kinh tế - Theo QĐ số 1740/QĐ-ĐHĐN ngày 22/5/2017 của Giám đốc ĐHĐN;
- Các cá nhân có quan tâm.
Phòng họp 2 Khu A 41 Lê Duẩn Chủ tịch Hội đồng
09:00 Tiếp đoàn Ban Chương trình quốc gia APEC và Ban Thư ký quốc tế Chương trình
Tiếng nói tương lai
ĐHĐN: Giám đốc; Chánh Văn phòng; Trưởng Ban HTQT; Bí thư ĐTN. Phòng 8010 Khu B 41 Lê Duẩn Giám đốc ĐHĐN
14:00 Họp giao ban công tác Pháp chế và Thi đua - ĐHĐN: Đại diện Ban Giám đốc, cán bộ Ban PC&TĐ;
- Các CSGDĐHTV: Đại diện BGH, đại diện lãnh đạo các phòng chuyên môn phụ trách công tác PC&TĐ, các chuyên viên làm công tác PC&TĐ;
- Các Trung tâm, Phân hiệu, các Khoa, Viện: Đại diện lãnh đạo đơn vị, các chuyên viên làm công tác PC&TĐ.
Phòng họp 1 Khu A 41 Lê Duẩn PGĐ ĐHĐN PGS.TS Ngô Văn Dưỡng
14:30 Thảo luận về chương trình giao lưu sinh viên tại Daegu với đại diện Ban Chính sách Giáo dục và Thanh niên - Ủy ban chính quyền thành phố Daegu, Hàn Quốc - ĐHĐN: Giám đốc; Trưởng Ban HTQT; Phó Trưởng ban Phụ trách Ban CTHSSV;
- Trường ĐHBK: ThS. Nguyễn Văn Cả, Phó Trưởng Phòng CTSV;
- Trường ĐHKT: TS. Đặng Hữu Mẫn, Phó Trưởng Phòng KH&HTQT;
- Trường ĐHNN: ThS. Võ Thùy Trang, Phó Trưởng Phòng KH&HTQT.
Phòng 8010 Khu B 41 Lê Duẩn PGĐ ĐHĐN PGS.TS Nguyễn Ngọc Vũ
16:00 Họp đoàn tham quan nước ngoài hè năm 2017 (đoàn đi Hàn Quốc) CBVC đăng ký đi tham quan Hàn Quốc. Hội trường - 41 Lê Duẩn Chủ tịch Công đoàn ĐHĐN
18:30 Cuộc thi Olympic Tiếng Anh chuyên
khu vực miền Trung
- BTV Đoàn ĐHĐN;
- BTV Đoàn các đơn vị trực thuộc;
- BTC cuộc thi theo Quyết định số 193QĐ/ĐHĐN-ĐTN ngày 17/4/2017;
- ĐVTN được triệu tập theo Thông tri triệu tập số 05TTTT/ĐHĐN-ĐTN ngày 11/5/2017.
Hội trường A Tr ĐHNN BTC cuộc thi
 Thứ Sáu
26/05/2017
08:00 Tiếp đoàn Trường Đại học Nagasaki,
Nhật Bản
ĐHĐN: Giám đốc; Trưởng Ban HTQT. Phòng 8010 Khu B 41 Lê Duẩn Giám đốc ĐHĐN
08:30 Bảo vệ luận án tiến sĩ cấp ĐHĐN
của NCS Hoàng Lê Uyên Thục,
Ngành: Khoa học máy tính,
Mã số: 62.48.01.01
- Theo QĐ số 1339/QĐ-ĐHĐN, ngày 18/4/2017 của Giám đốc ĐHĐN;
- Các cá nhân có quan tâm.
Phòng họp 1 Khu A 41 Lê Duẩn Chủ tịch Hội đồng
09:00 Lễ Phong tặng Chức danh
Giáo sư danh dự cho TS. Trần Quốc Tuấn, Chuyên gia quốc tế tại CEA-INES, Pháp
- ĐHĐN: Ban Giám đốc; Trưởng, Phó các Ban; Giám đốc các Trung tâm; Trưởng, Phó các Khoa, Viện trực thuộc;
- Các CSGDĐHTV: Hiệu trưởng; Đại diện Lãnh đạo các Phòng: Đào tạo, KH&HTQT;
- Trường ĐHBK: Ban Giám hiệu; Trưởng, Phó các Phòng; Giám đốc, Phó Giám đốc các Trung tâm, Viện; Ban Chủ nhiệm các Khoa; Các Giáo sư, Phó Giáo sư, Tiến sĩ, Trưởng Bộ môn (không có giờ giảng); Đại diện sinh viên: Khoa Điện, Chương trình kỹ sư Chất lượng cao (PFIEV) và các cá nhân có quan tâm;
- Theo Giấy mời.
Hội trường 41 Lê Duẩn Giám đốc ĐHĐN
10:30 Tiếp bà Patricia Morea, Cố vấn Dự án,
Dự án Cộng đồng Châu Âu
ĐHĐN: Giám đốc; Ban Điều hành, Tổ giúp việc các Dự án: Hub4Growth, HR4ASIA. Phòng 8010 Khu B 41 Lê Duẩn Giám đốc ĐHĐN
10:30 Lễ trao Học bổng của Bộ Khoa học và Nghệ thuật Bang Hessen (CHLB Đức) và Tổ chức hỗ trợ Đại học thế giới (WUS) cho sinh viên xuất sắc ĐHĐN và các trường của khu vực Miền Trung năm học 2016-2017 - ĐHĐN: Đại diện Ban Giám đốc; Phó Trưởng ban phụ trách Ban CTHSSV;
- Trường ĐHBK, Trường ĐHKT, Trường ĐHSP, Trường ĐHNN, Phân hiệu ĐHĐN tại Kon Tum, Khoa Y Dược: Đại diện lãnh đạo Phòng CTSV;
- Đại diện lãnh đạo các trường ĐH, CĐ khu vực Miền Trung (có sinh viên nhận học bổng);
- Các sinh viên được nhận học bổng theo thông báo của Văn phòng Hessen tại Việt Nam.
Phòng 601 Tầng 6 – VNUK 158A Lê Lợi PGĐ ĐHĐN PGS.TS Nguyễn Ngọc Vũ
14:30 Tiếp đoàn trường Đại học Svizzera Italiana, Thụy Sĩ - ĐHĐN: Trưởng Ban HTQT;
- Trường ĐHKT, Trường ĐHSP: Đại diện lãnh đạo Phòng KH&HTQT;
- Khoa CNTT và TT: Đại diện lãnh đạo;
- Viện NC&ĐT Việt-Anh: Phó Viện trưởng Phụ trách; Trưởng Phòng KH&HTQT;
- Mời TS. Nguyễn Hiệp - Trưởng Ban KHTC.
Phòng 8009 Khu B 41 Lê Duẩn Trưởng Ban HTQT
14:30 Bảo vệ luận án tiến sĩ cấp ĐHĐN
của NCS Lâm Tùng Giang,
Ngành: Khoa học máy tính,
Mã số: 62.48.01.01
- Theo QĐ số 1340/QĐ-ĐHĐN, ngày 18/4/2017 của Giám đốc ĐHĐN;
- Các cá nhân có quan tâm.
Phòng họp 1 Khu A 41 Lê Duẩn Chủ tịch Hội đồng
15:00 Tiếp Công ty ME.Inc, Nhật Bản - ĐHĐN: Giám đốc; Trưởng Ban HTQT
- Trường CĐCN: Đại diện Ban Giám hiệu, Trưởng Phòng KH&HTQT
Phòng 8010 Khu B 41 Lê Duẩn Giám đốc ĐHĐN
 Thứ Bảy
27/05/2017
08:00 Chuyên đề về “Big data Analytics –
Phân tích dữ liệu lớn”của NIIT Ấn Độ
- ĐHĐN: Phó GĐ, Lãnh đạo Ban HTQT;
- Trường ĐHBK: Đại diện Khoa CNTT;
- Trường ĐHSP: Đại diện Khoa Tin học;
- Trường CĐCNTT: Đại diện Khoa CNTT;
- Khoa CNTT: Đại diện Lãnh đạo
- Trường CĐCN: Đại diện Lãnh đạo Khoa Điện;
- Các cán bộ, giảng viên, sinh viên có quan tâm.
Phòng họp 1 Khu A 41 Lê Duẩn PGĐ ĐHĐN PGS.TS Nguyễn Ngọc Vũ
08:00 Đánh giá việc thực hiện Chỉ thị 09-CT/TU - Đoàn Kiểm tra (Thành ủy, UBND TP).
- ĐHĐN:
+ BTV Đảng ủy; Chánh VP Đảng ủy;
+ Ban Giám đốc;
+ Phó Viện trưởng Phụ trách Viện VNUK; Giám đốc Phân hiệu ĐHĐN tại Kon Tum; Trưởng Khoa Y - Dược; Giám đốc Trung tâm TTHL;
+ Chánh VP, Trưởng Ban HTQT, Phó Trưởng Ban Phụ trách Ban CTHSSV;
+ Chủ tịch CĐ, Bí thư ĐTN, CT HCCB;
- Các CSGDTV: Bí thư - Hiệu trưởng.
Phòng 8009 Khu B 41 Lê Duẩn Trưởng đoàn kiểm tra