Lịch công tác tuần (34) từ ngày 20/08/2018 đến ngày 26/08/2018
 
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG
THỜI GIAN NỘI DUNG THÀNH PHẦN ĐỊA ĐIỂM CHỦ TRÌ
 Thứ Hai
20/08/2018
08:00 Tiếp đoàn viên công đoàn, CBVC-NLĐ Đoàn viên công đoàn, CBVC-NLĐ có nhu cầu. VP Công đoàn Phòng 302 Khu A 41 Lê Duẩn Chủ tịch Công đoàn ĐHĐN
14:00 Ban Giám đốc làm việc với
Lãnh đạo Khoa Y Dược
- ĐHĐN: Ban Giám đốc; Đại diện lãnh đạo: Văn phòng, Ban CSVC, Ban KHTC, Ban ĐT; Kế toán trưởng ĐHĐN;
- Khoa Y Dược: Lãnh đạo và các Tổ chuyên môn;
- Trung tâm Y Khoa: Ban Giám đốc; Trưởng các Phòng.
Phòng họp 2 Khu A 41 Lê Duẩn Giám đốc ĐHĐN
14:00 Hội nghị nghiên cứu, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ bảy BCH Trung ương Đảng (khóa XII) Theo Thông báo triệu tập số 999-TB/ĐU ngày 16/8/2018 của Đảng ủy Trường ĐHSP. Tr. ĐHSP Bí thư Đảng ủy Trường ĐHSP
15:30 Họp BTV Công đoàn ĐHĐN mở rộng - BTV Công đoàn ĐHĐN;
- Chủ tịch các công đoàn cơ sở.
Phòng họp 1 Khu A 41 Lê Duẩn Chủ tịch Công đoàn ĐHĐN
17:30 Khai giảng và học buổi đầu tiên lớp
bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giảng viên chính (hạng II) năm 2018
- BTC lớp theo QĐ số 2748/QĐ-ĐHĐN ngày 13/8/2018 của Giám đốc ĐHĐN;
- Các giảng viên đã đăng ký tham gia lớp học.
Hội trường 41 Lê Duẩn BTC lớp học
 Thứ Ba
21/08/2018
14:00 Ban Giám đốc làm việc với
Ban Khoa học Công nghệ và Môi trường
- ĐHĐN: Ban Giám đốc; Đại diện lãnh đạo: Văn phòng, Ban KHTC, Ban HTQT; Kế toán trưởng ĐHĐN;
- TBT Tạp chí KHCN ĐHĐN;
- Toàn thể CBVC Ban KHCN&MT.
Phòng họp 2 Khu A 41 Lê Duẩn Giám đốc ĐHĐN
14:00 Tiếp đoàn Trường Đại học Cửu Long Trung tâm KĐCLGD: Ban Giám đốc, Trưởng các Phòng và chuyên viên liên quan. Phòng họp 1 Khu A 41 Lê Duẩn Phó Giám đốc TT Trung tâm KĐCLGD
16:00 Họp thống nhất về kế hoạch đầu tư
mua sắm công năm 2018
ĐHĐN: Ban Giám đốc; Chánh VP ĐHĐN; Trưởng các Ban chức năng; Trưởng, Phó Ban CSVC; Kế toán trưởng ĐHĐN. Phòng họp 2 Khu A 41 Lê Duẩn Giám đốc ĐHĐN
 Thứ Tư
22/08/2018
07:30 Nhập học sinh viên khoá 2018 –
Khoa Công nghệ Thông tin và Truyền thông
(ngày 22, 23/8/2018)
- BTC nhập học 2018;
- Sinh viên khóa 2018.
Khoa CNTT&TT Trưởng Ban Tổ chức
14:00 Họp Hội đồng Thi đua – Khen thưởng
cấp ĐHĐN năm học 2017-2018
Theo QĐ số 2151/QĐ-ĐHĐN ngày 25/6/2018 của Giám đốc ĐHĐN. Phòng họp 1 Khu A 41 Lê Duẩn Chủ tịch Hội đồng PGS.TS Nguyễn Ngọc Vũ
17:00 Họp Hội đồng Thi đua – Khen thưởng
Khối ĐHĐN năm học 2017-2018
Theo QĐ số 2150/QĐ-ĐHĐN ngày 25/6/2018 của Giám đốc ĐHĐN. Phòng họp 1 Khu A 41 Lê Duẩn Chủ tịch Hội đồng PGS.TS Nguyễn Ngọc Vũ
 Thứ Năm
23/08/2018
14:00 Tiếp cán bộ, công chức Cán bộ, công chức có nhu cầu. Phòng Giám đốc ĐHĐN Giám đốc ĐHĐN
14:00 Buổi báo cáo nội dung tập huấn tại Campuchia, Hy Lạp, Nepal, Mông Cổ
trong khuôn khổ Dự án Hub4Growth
- ĐHĐN: Lãnh đạo và chuyên viên các Ban: HTQT, KHCN&MT, CTHSSV, Trung tâm quan hệ Nhà trường – Doanh nghiệp;
- Ban Tổ chức và Tổ giúp việc Dự án theo QĐ số 2805/QĐ-ĐHĐN, ngày 16/8/2018 của Giám đốc ĐHĐN;
- Mời:
+ TS. Trần Đình Khôi Quốc: Trưởng Ban ĐT;
+ TS. Phạm Anh Đức: Trưởng Khoa Quản lý Dự án – Trường ĐHBK;
+ TS. Dương Nguyễn Minh Huy: Bí thư Đoàn Thanh niên ĐHĐN;
Phòng 8014 Khu B 41 Lê Duẩn Điều phối viên Dự án Hub4Growth
 Thứ Sáu
24/08/2018
07:45 Hội nghị tổng kết hoạt động công đoàn
năm học 2017-2018 và
triển khai nhiệm vụ năm học 2018-2019
Theo Thông báo số 94/TB-CĐĐHĐN ngày 13/8/2018 của Công đoàn ĐHĐN. Hội trường 41 Lê Duẩn Chủ tịch Công đoàn ĐHĐN
08:30 Họp báo cáo công tác triển khai quy hoạch Khu Đô thị ĐHĐN - ĐHĐN: Ban Giám đốc; Trưởng Ban CBDA; Ban CSVC (Anh Sáng, Anh Lục); Trung tâm TT&TT (Anh Sơn);
- Các đại biểu mời.
Phòng họp 1 Khu A 41 Lê Duẩn Giám đốc ĐHĐN
08:30 Đoàn kiểm tra công tác Đoàn - Hội
năm học 2017 – 2018
làm việc với Đoàn Thanh niên Cơ quan ĐHĐN
- BTV Đoàn Thanh niên Cơ quan ĐHĐN;
- Đoàn kiểm tra công tác Đoàn - Hội;
- Mời đại diện BTV Đảng ủy Cơ quan ĐHĐN.
Phòng họp 2 Khu A 41 Lê Duẩn Bí thư ĐTN CQ ĐHĐN
09:00 Lễ khai giảng “Lớp định hướng chuyên khoa phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ”
tại Khoa Y Dược, ĐHĐN
- Toàn thể cán bộ, giảng viên Khoa Y Dược;
- Các học viên tham gia “Lớp định hướng chuyên khoa phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ”;
- Đại biểu khách mời.
T. tâm Y Khoa 91A Nguyễn Thị Minh Khai, ĐN Trưởng Khoa Y Dược
14:30 Ban Giám đốc làm việc với
Trung tâm Phát triển Phần mềm
- ĐHĐN: Ban Giám đốc; Đại diện lãnh đạo: Ban KHTC, Văn phòng, Ban TCCB; Kế toán trưởng ĐHĐN;
- Trung tâm PTPM: Ban Giám đốc; Trưởng các Phòng, cán bộ Kế toán.
Phòng họp 2 Khu A 41 Lê Duẩn Giám đốc ĐHĐN
 Thứ Bảy
25/08/2018
14:00 Lễ khai giảng “Lớp Điều dưỡng liên thông VLVH” tại Trường Đại học Quang Trung - Khoa Y Dược: Lãnh đạo Khoa, các cán bộ viên chức Khoa Y Dược được điều động;
- Tr. Đại học Quang Trung: Ban Giám hiệu, toàn thể CB,VC Trường ĐH Quang Trung.
Hội trường, Trường ĐH Quang Trung, Tp. Quy Nhơn Hiệu trưởng Trường ĐH Quang Trung Tp. Quy Nhơn
14:30 Bảo vệ luận án tiến sĩ cấp cơ sở
của NCS Đinh Thị Như Thảo,
Ngành: Cơ kỹ thuật, Mã số: 62.52.01.01
- Theo QĐ số 2587/QĐ-ĐHĐN, ngày 26/7/2018 của Giám đốc ĐHĐN;
- Các cá nhân có quan tâm.
Khu B 41 Lê Duẩn Chủ tịch Hội đồng GS.TS Phan Quang Minh