Lịch công tác tuần (3) từ ngày 14/01/2019 đến ngày 20/01/2019
 
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG
THỜI GIAN NỘI DUNG THÀNH PHẦN ĐỊA ĐIỂM CHỦ TRÌ
 Thứ Hai
14/01/2019
08:00 Tiếp đoàn viên công đoàn, CBVC-NLĐ Đoàn viên công đoàn, CBVC-NLĐ. VP Công đoàn Phòng 302 Khu A 41 Lê Duẩn Chủ tịch Công đoàn ĐHĐN
16:00 Tiếp đoàn Thành phố Mimasaka, Nhật Bản - ĐHĐN: Ban HTQT;
- Các thành phần được mời.
Phòng 8010 Khu B 41 Lê Duẩn Trưởng Ban HTQT
16:30 Họp Hội đồng thi đánh giá năng lực sử dụng tiếng Anh theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam dành cho học viên cao học, đợt 1 năm 2019 Theo QĐ số 38/QĐ-ĐHĐN ngày 08/01/2019 của Giám đốc ĐHĐN. Phòng họp 2 Khu A 41 Lê Duẩn Chủ tịch Hội đồng Giám đốc ĐHĐN
 Thứ Ba
15/01/2019
08:00 Tổ kiểm tra thực hiện Kết luận thanh tra
số 2580/KL-TTCP làm việc với ĐHĐN
- Tổ kiểm tra theo QĐ số 1112/QĐ-TTCP ngày 27/12/2018 của Tổng Thanh tra Chính phủ;
- ĐHĐN: PGĐ Ngô Văn Dưỡng; Lãnh đạo Ban TCCB; Trưởng các Ban: TT, KHTC, ĐBCLGD;
- Trường ĐHBK, ĐHKT, ĐHSP, ĐHSPKT, ĐHNN: Hiệu trưởng và Trưởng Phòng Tổ chức – Hành chính.
Phòng họp 1 Khu A 41 Lê Duẩn Tổ trưởng Tổ kiểm tra của Thanh tra Chính phủ
08:00 Các Ban rà soát, đề xuất để ĐHĐN
thực hiện cơ chế như Đại học Quốc gia
- ĐHĐN: Ban Giám đốc; Chánh VP ĐHĐN, Chánh VP Đảng ủy; Trưởng các Ban; Giám đốc Trung tâm TTHL và Truyền thông;
- Mời: Anh Cao Xuân Tuấn (Phó Hiệu trưởng Trường CĐCNTT).
Phòng họp 2 Khu A 41 Lê Duẩn Giám đốc ĐHĐN
08:30 Họp xét hỗ trợ CBVC-NLĐ ĐHĐN
nhân dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019
- BTV Công đoàn ĐHĐN;
- Chủ tịch hoặc Phó Chủ tịch CĐCS.
Phòng 8014 Khu B 41 Lê Duẩn Chủ tịch Công đoàn ĐHĐN
09:00 Tiếp Trung tâm Hỗ trợ Du học Nhật Bản (JOOSS) ĐHĐN: Ban HTQT. Phòng 8010 Khu B 41 Lê Duẩn Trưởng ban HTQT
09:30 Họp giao ban công tác văn phòng công đoàn - Công đoàn ĐHĐN: Cán bộ văn phòng;
- Công đoàn cơ sở: Ủy viên BCH công đoàn phụ trách công tác văn phòng; cán bộ văn phòng CĐCS.
Phòng 8014 Khu B 41 Lê Duẩn Chánh Văn phòng Công đoàn ĐHĐN
10:30 Tiếp đoàn Đại học Bách khoa Milan, Polomi, Ý - ĐHĐN: PGĐ Ngô Văn Dưỡng; Đại diện Lãnh đạo Ban: HTQT, KHCN&MT;
- Trường ĐHBK: Đại diện: BGH, Lãnh đạo Phòng KH&HTQT; Mời TS. Lê Đình Dương – Giảng viên Khoa Điện.
Phòng 8010 Khu B 41 Lê Duẩn PGĐ ĐHĐN PGS.TS Ngô Văn Dưỡng
14:00 Mở thầu Hồ sơ đề xuất tài chính gói thầu “Thi công xây lắp nhà chính và các hạng mục phụ trợ” thuộc Dự án ĐTXD Nhà đa năng Trường Đại học Kinh tế - ĐHĐN - ĐHĐN: PGĐ Ngô Văn Dưỡng; Đại diện Lãnh đạo Ban KHTC; Lãnh đạo Ban CSVC và các chuyên viên;
- Trường ĐHKT: Đại diện Ban Giám hiệu; Đại diện LĐ Phòng CSVC;
- Đại diện đơn vị Tư vấn;
- Đại diện các nhà thầu;
- Khách mời và cá nhân có quan tâm.
Phòng họp 1 Khu A 41 Lê Duẩn PGĐ ĐHĐN PGS.TS. Ngô Văn Dưỡng
14:00 Chung kết cuộc thi “Tìm kiếm tài năng tiếng Anh sinh viên Công nghệ Thông tin và Truyền thông 2018”
English Talent Competition
- Ban tổ chức;
- Sinh viên dự thi;
- Đại biểu khách mời.
Hội trường Tr. CĐCNTT Trưởng BTC Hiệu trưởng Trường CĐCNTT – Trưởng Khoa CNTT&TT
 Thứ Tư
16/01/2019
09:30 Tiếp Đại sứ Canada tại Hà Nội ĐHĐN: Giám đốc; Đại diện Lãnh đạo: VP, HTQT, KHCN&MT. Phòng 8010 Khu B 41 Lê Duẩn Giám đốc ĐHĐN
09:30 Họp thảo luận về quy định học phí, thủ tục, quy trình tiếp nhận sinh viên quốc tế ĐHĐN: Đại diện Lãnh đạo các Ban: HTQT, ĐT, KHTC, CTHSSV. Phòng 8009 Khu B 41 Lê Duẩn Trưởng Ban HTQT
15:00 Họp rà soát đề án tuyển sinh 2019 Theo QĐ số 4200/QĐ-ĐHĐN ngày 03/12/2018 của Giám đốc ĐHĐN. Phòng họp 1 Khu A 41 Lê Duẩn Trưởng Ban Đào tạo
 Thứ Năm
17/01/2019
08:00 Kiểm kê tài sản các Ban: Pháp chế-Thi đua, Hợp tác Quốc tế, Khoa học Công nghệ & Môi trường, Công tác HSSV - Theo QĐ số 4347/QĐ-ĐHĐN ngày 14/12/2018 của Giám đốc ĐHĐN;
- Cán bộ phụ trách kiểm kê tài sản của các đơn vị.
Các phòng Ban Chủ tịch Hội đồng
09:00 Tiếp đoàn Trường Đại học Keimyung,
Hàn Quốc
- ĐHĐN: Ban HTQT;
- Trường ĐHNN: Các sinh viên Khoa Nhật-Hàn-Thái đã đăng ký.
Phòng họp 1 Khu A 41 Lê Duẩn Trưởng Ban HTQT
14:00 Kiểm kê tài sản các đơn vị: Khoa Đào tạo quốc tế, Ban Đào tạo, Tổ Quản trị mạng thông tin, Văn phòng Đoàn Thanh niên - Theo QĐ số 4147/QĐ-ĐHĐN ngày 11/12/2018 của Giám đốc ĐHĐN;
- Cán bộ phụ trách kiểm kê tài sản của các đơn vị.
Các phòng Ban Chủ tịch Hội đồng
15:00 Họp Ban Thư ký Hội Sinh viên ĐHĐN Như bên. Phòng 8014 Khu B 41 Lê Duẩn Chủ tịch Hội SV ĐHĐN
 Thứ Sáu
18/01/2019
08:00 Khảo sát sơ bộ phục vụ đánh giá ngoài
chất lượng giáo dục Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vĩnh Long
Theo QĐ số 03/QĐ-CEA.UD ngày 08/01/2019 của Giám đốc Trung tâm KĐCLGD. Tr. ĐHSP Kỹ thuật Vĩnh Long Trưởng đoàn TS. Dương Mộng Hà
08:00 Họp BCH Đảng bộ Cơ quan ĐHĐN Như bên. Phòng họp 1 Khu A 41 Lê Duẩn Bí thư Đảng ủy CQ ĐHĐN
08:00 Kiểm kê tài sản các đơn vị: Các Ban: Tổ chức cán bộ, Đảm bảo chất lượng giáo dục, Cơ sở vật chất,
Thanh tra; các Văn phòng: Đảng ủy, Công đoàn,
Hội Cựu chiến binh
- Theo QĐ số 4347/QĐ-ĐHĐN ngày 14/12/2018 của Giám đốc ĐHĐN;
- Cán bộ phụ trách kiểm kê tài sản của các đơn vị.
Các phòng Ban Chủ tịch Hội đồng
10:00 Tổ chức IHD phỏng vấn ứng viên của
Khoa Y Dược
- ĐHĐN: Trưởng Ban HTQT;
- Khoa Y Dược: Trưởng Khoa; Các ứng viên đăng ký.
Phòng 8009 Khu B 41 Lê Duẩn Trưởng Ban HTQT
10:00 Tiếp Tổ chức Đông Tây Hội Ngộ, Hoa Kỳ và Học viện Đào tạo và nghiên cứu (JSI) - ĐHĐN: Giám đốc; Chánh Văn phòng; Trưởng các Ban: HTQT, KHTC, KHCN&MT;
- Trường ĐHBK: Đại diện Lãnh đạo: Phòng KHCN&HTQT, Khoa Môi trường;
- Trường ĐHSP: Đại diện Lãnh đạo: Phòng KH&HTQT, Khoa Sinh-Môi trường;
- Viện NC&ĐT Việt-Anh: Phó Viện trưởng phụ trách; Trưởng Phòng KH&HTQT;
- Khoa ĐTQT: Phó Trưởng khoa phụ trách.
Phòng 8010 Khu B 41 Lê Duẩn Giám đốc ĐHĐN
14:00 Kiểm kê tài sản các đơn vị: Văn phòng;
các Ban: Kế hoạch tài chính,
Chuẩn bị dự án phát triển khu đô thị ĐHĐN.
- Theo QĐ số 4347/QĐ-ĐHĐN ngày 14/12/2018 của Giám đốc ĐHĐN;
- Cán bộ phụ trách kiểm kê tài sản của các đơn vị.
Các phòng Ban Chủ tịch Hội đồng
15:00 Họp BTV Đảng ủy ĐHĐN Như bên. Phòng họp 2 Khu A 41 Lê Duẩn Bí thư Đảng ủy ĐHĐN
16:30 Tiếp Công ty Full Time System - ĐHĐN: Ban HTQT;
- Trường ĐHBK: Hiệu trưởng; PGS.TS. Lê Thị Kim Oanh - Phó Hiệu trưởng; Ban Chủ nhiệm Khoa Điện tử Viễn thông.
Phòng 8010 Khu B - 41 Lê Duẩn Hiệu trưởng Trường ĐHBK
17:30 Tiếp Công ty Full Time System ĐHĐN: Giám đốc; Trưởng Ban HTQT. Phòng 8010 Khu B 41 Lê Duẩn Giám đốc ĐHĐN
 Chủ Nhật
20/01/2019
Cả ngày Thi đánh giá năng lực sử dụng tiếng Anh theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng
cho Việt Nam dành cho học viên cao học,
đợt 1 năm 2019
- Theo Quyết định thành lập Hội đồng số 38/QĐ-ĐHĐN ngày 08/01/2019 của Giám đốc ĐHĐN;
- Các thí sinh dự thi.
Tại Đà Nẵng và các đơn vị liên kết Chủ tịch Hội đồng