Đã có lịch của tuần mới (tuần 15)
Lịch công tác tuần (14) từ ngày 30/03/2020 đến ngày 05/04/2020
 
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG
THỜI GIAN NỘI DUNG THÀNH PHẦN ĐỊA ĐIỂM CHỦ TRÌ
 Thứ Hai
30/03/2020
08:00 Trao tặng giấy khen của
Giám đốc ĐHĐN cho tập thể
Khoa Cơ khí, Trường Đại học Bách khoa về hệ thống Robot ứng dụng phục vụ phòng, chống dịch bệnh Covid-19
- ĐHĐN: Giám đốc, PGS Lê Quang Sơn, Chánh VP, Trưởng các Ban: TCCB, KHCN&MT; Giám đốc Trung tâm TTHL&TT;
- Trường ĐHBK: Đại diện Ban Giám hiệu; Trưởng Phòng KHCN&HTQT; BCN Khoa Cơ khí.
Phòng họp 1 Khu A 41 Lê Duẩn Giám đốc ĐHĐN
08:30 Hội ý Ban Giám đốc ĐHĐN - Như bên;
- Mời: Chánh VP ĐHĐN; Trưởng Ban TT&PC.
Phòng họp 1 Khu A 41 Lê Duẩn Giám đốc ĐHĐN
14:00 Họp góp ý Dự thảo “Quy chế Tổ chức và hoạt động của Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông Việt – Hàn” - ĐHĐN: Giám đốc; Chánh VP; Trưởng các Ban: TCCB, KHTC, ĐT, ĐBCLGD, CSVC, TT&PC;
- Trường Đại học CNTT&TT Việt-Hàn: Quyền Hiệu trưởng
Phòng họp 1 Khu A 41 Lê Duẩn Giám đốc ĐHĐN
16:00 Đại hội Chi bộ Ban KHTC
nhiệm kỳ 2020-2022
- Toàn thể Đảng viên Chi bộ Ban KHTC;
- Đại biểu khách mời.
Phòng 0804 Khu B 41 Lê Duẩn Bí thư Chi bộ Ban KHTC
 Thứ Ba
31/03/2020
08:00 Họp bàn về các quy định đảm bảo chất lượng giáo dục đào tạo từ xa/trực tuyến tại ĐHĐN - ĐHĐN: PGĐ Lê Quang Sơn, Đại diện lãnh đạo các Ban: ĐT, ĐBCLGD;
- Các đơn vị thành viên: Đại diện BGH, Đại diện lãnh đạo các Phòng: ĐT, KT&ĐBCLGD;
- Phân hiệu ĐHĐN tại Kon Tum, Khoa Y-Dược: Đại diện BGĐ/Lãnh đạo Khoa; Đại diện lãnh đạo các Phòng/tổ Đào tạo, KT&ĐBCLGD;
- Trung tâm ĐTTX: Đại diện BGĐ.
Họp trực tuyến (phần mềm TranS/Zoom) PGĐ ĐHĐN PGS. TS Lê Quang Sơn
14:00 Họp Hội đồng thẩm định Quy chế chi tiêu nội bộ của Trung tâm Phát triển Phần mềm Theo QĐ số 991/QĐ-ĐHĐN ngày 23/3/2020 của Giám đốc ĐHĐN. Phòng họp 1 Khu A 41 Lê Duẩn Chủ tịch Hội đồng PGS. TS Ngô Văn Dưỡng
 Thứ Tư
01/04/2020
16:00 Họp Hội đồng xét công nhận tốt nghiệp
Đại học ngành Ngôn ngữ Anh Đào tạo từ xa
Theo QĐ số 947/QĐ-ĐHĐN ngày 18/3/2020 của Giám đốc ĐHĐN. Phòng A207 Khu A 41 Lê Duẩn Chủ tịch Hội đồng PGS.TS Lê Thành Bắc
 Thứ Năm
02/04/2020
Cả ngày Nghỉ Giỗ tổ Hùng Vương Phòng họp QT
 Thứ Sáu
03/04/2020
08:00 Đoàn Giám sát theo Quyết định số 15661-QĐ/TU, 12/3/2020 của Thành ủy Đà Nẵng - Đoàn Giám sát của Thành ủy;
- Đại diện BTV ĐU ĐHĐN.
Phòng họp 2 Khu A - 41 Lê Duẩn Đoàn Giám sát của Thành ủy
10:00 Đại hội Chi bộ Viện Nghiên cứu và Đào tạo Việt – Anh nhiệm kỳ 2020-2022 - Toàn thể Đảng viên Chi bộ Viện Nghiên cứu và Đào tạo Việt – Anh;
- Đại biểu khách mời.
Phòng 0804 Khu B - 41 Lê Duẩn Bí thư Chi bộ lâm thời Viện NC&ĐT Việt - Anh
14:00 Báo cáo nội dung đầu tư (phần giải pháp và thiết bị) tại Khu Công nghệ cao Technopole và Không gian sáng tạo thuộc Hợp phần 2 – Dự án vốn vay WB - ĐHĐN: Ban Giám đốc, Đại diện lãnh đạo: VP; Ban KHTC; Ban CSVC; Ban CBDA.
- Mời Đ/c Huỳnh Công Pháp (Q.Hiệu trưởng Tr.ĐHCNTT&TT Việt - Hàn); Đ/c Lê Viết Nho (Phó Trưởng khoa phụ trách Khoa Y Dược) và Đ/c Nguyễn Thị Mỹ Hương (Viện trưởng Viện NC&ĐT Việt Anh)
(Ban CSVC chuẩn bị báo cáo)
Phòng họp 2 Khu A 41 Lê Duẩn Giám đốc ĐHĐN