Lịch công tác tuần (43) từ ngày 21/10/2019 đến ngày 27/10/2019
 
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG
THỜI GIAN NỘI DUNG THÀNH PHẦN ĐỊA ĐIỂM CHỦ TRÌ
 Thứ Hai
21/10/2019
08:30 Mở thầu Gói thầu “Cung cấp, lắp đặt
trang thiết bị trình chiếu - nội thất và
sửa chữa Phòng họp 1 và Hội trường B” thuộc Kế hoạch Sửa chữa, mua sắm
thường xuyên năm 2019 của Cơ quan ĐHĐN
Theo QĐ số 3284/QĐ-ĐHĐN ngày 04/10/2019 của Giám đốc ĐHĐN;
- Đại diện các nhà thầu tham gia dự thầu;
- Khách mời và cá nhân có quan tâm.
Phòng họp 1 Khu A 41 Lê Duẩn PGĐ ĐHĐN PGS.TS Ngô Văn Dưỡng
14:30 Họp Tiểu ban chuyên môn xét tuyển
NCS đợt tháng 10 năm 2019,
Ngành: Kỹ thuật xây dựng công trình
giao thông, Mã số: 9580205
- Theo QĐ số 3375/QĐ-ĐHĐN ngày 10/10/2019 của Giám đốc ĐHĐN;
- Các cá nhân có quan tâm.
Phòng 0803 Khu B 41 Lê Duẩn Trưởng Tiểu ban PGS.TS Phan Cao Thọ
16:30 Họp BCH Đảng bộ Cơ quan ĐHĐN Như bên. Phòng họp 2 Khu A 41 Lê Duẩn Bí thư Đảng ủy CQ ĐHĐN
17:00 Họp Hội đồng tuyển sinh
ngành ngôn ngữ Anh
Theo QĐ số 3422/QĐ-ĐHĐN ngày 14/10/2019 của Giám đốc ĐHĐN. Phòng A206 Khu A 41 Lê Duẩn Chủ tịch Hội đồng Giám đốc ĐHĐN
 Thứ Ba
22/10/2019
08:30 Tiếp Công ty Bridge, Nhật Bản - ĐHĐN: Trưởng Ban HTQT. Phòng 1006 Khu B 41 Lê Duẩn Trưởng Ban HTQT
09:00 Tiếp đoàn Đại học
Tổng hợp Hauts-de-France, Pháp
- ĐHĐN: Giám đốc; Trưởng các Ban: HTQT, KHCN&MT, ĐT;
- Trường ĐHKT, ĐHSP, ĐHNN: Đại diện: Ban Giám hiệu, Phòng KH&HTQT;
- Viện DNIIT: Đại diện Lãnh đạo;
- Phân hiệu ĐHĐN tại Kon Tum: Giám đốc.
Phòng 0805 Khu B 41 Lê Duẩn Giám đốc ĐHĐN
09:30 Tiếp Nghiệp đoàn ODC, Nhật Bản - ĐHĐN: Trưởng Ban HTQT. Phòng 0804 Khu B 41 Lê Duẩn Trưởng Ban HTQT
10:00 Buổi phỏng vấn sinh viên ĐHĐN đăng ký đi thực tập tại Nghiệp đoàn ODC, Nhật Bản - ĐHĐN: Trưởng Ban HTQT;
- Các sinh viên đã đăng ký.
Phòng 0804 và 0806 Khu B 41 Lê Duẩn Trưởng Ban HTQT
13:30 Làm việc với Đoàn kiểm tra của
Bộ GD&ĐT về việc kiểm tra công tác pháp chế; ban hành văn bản quy phạm pháp luật do HĐND, UBND tỉnh, thành phố trực thuộc
Trung ương ban hành có liên quan đến lĩnh vực giáo dục năm 2019 (theo Quyết định 3754/QĐ-BGDĐT ngày 14/10/2019)
- ĐHĐN: PGĐ Lê Thanh Bắc; Ban PCTĐ; Đại diện các lãnh đạo Ban: CTHSSV, ĐBCLGD, ĐT, TCCB;
- Các đơn vị thành viên: Đại diện bộ phận phụ trách công tác pháp chế.
Phòng họp 1 Khu A 41 Lê Duẩn PGĐ ĐHĐN PGS. TS Lê Thành Bắc
14:00 Hội ý Ban Giám đốc ĐHĐN - Như bên;
- Mời Chánh VP ĐHĐN.
Phòng họp 2 Khu A 41 Lê Duẩn Giám đốc ĐHĐN
15:00 Tiếp Hội đồng khảo thí tiếng Anh –
Đại học Cambridge
ĐHĐN: Trưởng các Ban: ĐBCLGD, HTQT, KHTC; Lãnh đạo Khoa ĐTQT; Chánh VP. Phòng 0805 Khu B 41 Lê Duẩn Trưởng Ban HTQT
 Thứ Tư
23/10/2019
08:00 Kiểm tra công tác quản lý đào tạo
tại Khoa Công nghệ Thông tin và Truyền thông
- Ban ĐT: Lãnh đạo, chuyên viên chuyên trách;
- Khoa CNTT&TT: Lãnh đạo đơn vị, phòng/tổ đào tạo.
Khoa CNTT&TT Trưởng Ban ĐT
14:00 Kiểm tra công tác quản lý đào tạo
tại Trung tâm Đao tạo Thường xuyên
- Ban ĐT: Lãnh đạo, chuyên viên chuyên trách;
- Trung tâm ĐTTX: Lãnh đạo đơn vị, phòng/tổ đào tạo.
T. tâm ĐTTX Trưởng Ban ĐT
15:30 Nghe báo cáo dự thảo video
chào mừng 25 năm xây dựng và phát triển ĐHĐN
(1994-2019)
- ĐHĐN: Ban Giám đốc; Chánh, Phó VP; Chánh VP Đảng ủy; Đại diện lãnh đạo các Ban: TCCB, ĐT, KHCN&MT, HTQT, ĐBCL, CTSHSSV, Tổ Quản trị mạng; Bí thư ĐTN; Chủ tịch Hội SV;
- Trung tâm TTHL&TT: Giám đốc Trung tâm và các chuyên viên có liên quan.
Phòng họp 2 Khu A 41 Lê Duẩn Giám đốc ĐHĐN
18:30 Chương trình huấn luyện khởi nghiệp
vào cuối tuần
TECHSTARS STARTUP WEEKEND DANANG 2019
(Từ 25/10/2019 đến 27/10/2019)
- Viện NC&ĐT Việt-Anh: Phó Viện trưởng Phụ trách, cán bộ được phân công;
- Huấn luyện viên, thí sinh tham dự buổi huấn luyện;
- Sinh viên, người đi làm mong muốn học hỏi, tìm hiểu về khởi nghiệp.
VNUK 158A Lê Lợi Đà Nẵng Phó Viện trưởng Phụ trách Viện NC&ĐT Việt - Anh
 Thứ Năm
24/10/2019
14:00 Họp BTV Đảng ủy ĐHĐN Như bên. Phòng họp 2 Khu A 41 Lê Duẩn Bí thư Đảng ủy ĐHĐN
16:00 Họp Ban Chấp hành Đảng bộ ĐHĐN Như bên. Phòng họp 2 Khu A 41 Lê Duẩn Bí thư Đảng ủy ĐHĐN
18:30 Chung kết Olympic tiếng Anh toàn quốc năm 2019 - Khu vực miền Trung - Ban Tổ chức, Ban Giám khảo Cuộc thi;
- 05 đội dự thi được lựa chọn vào chung kết (02 đội của ĐHĐN là ĐHBK và ĐHKT);
- ĐHĐN: PGĐ Ngô Văn Dưỡng; đại diện lãnh đạo Ban: CTHSSV, HTQT; đại diện: BTV Đoàn TN, BTK Hội SV;
- SV được triệu tập theo Thông tri triệu tập số 29/ĐHĐN-ĐTN ngày 15/10/2019 của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh ĐHĐN;
- Đại biểu khách mời.
Hội trường 41 Lê Duẩn BTC Cuộc thi
 Thứ Sáu
25/10/2019
07:30 Hội nghị đại biểu CBCCVC
Phân hiệu ĐHĐN tại Kon Tum
năm học 2019-2020
- Đại biểu theo giấy mời;
- Toàn thể CBGV Phân hiệu.
Hội trường C Phân hiệu ĐHĐN tại Kon Tum Giám đốc Phân hiệu ĐHĐN tại Kon Tum
08:00 Hội nghị CBCCVC
Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật
năm học 2019-2020
- Đại biểu theo giấy mời;
- Theo Thông báo liên tịch 321/TBLT-ĐHSPKT ngày 09/9/2019 của Hiệu trưởng Trường ĐHSPKT.
Hội trường B Tr.ĐHSPKT Hiệu trưởng Trường ĐHSPKT
08:30 Hội nghị CBCCVC
Trường CĐ Công nghệ Thông tin và
Khoa CNTT và Truyền thông
năm học 2019-2020
- Đại biểu theo giấy mời;
- Toàn thể CBVC Trường CĐCNTT và Khoa CNTT&TT (Theo TB triệu tập số 791/TB-CĐCNTT ngày 18/10/2019 của Hiệu trưởng Trường CĐCNTT).
Hội trường Tr.CĐCNTT Hiệu trưởng Trường CĐCNTT Trưởng Khoa CNTT&TT
09:00 Họp với Ban Đào tạo về việc phối hợp
tiếp nhận lưu học sinh quốc tế học tại ĐHĐN
ĐHĐN: PGĐ Lê Quang Sơn; PGĐ Lê Thành Bắc; Đại diện lãnh đạo và chuyên viên phụ trách của các Ban: HTQT, ĐT. Phòng 0803 Khu B 41 Lê Duẩn PGĐ ĐHĐN PGS. TS Lê Quang Sơn
11:00 Tiếp Giám đốc Vùng Châu Á -
Tổ chức xếp hạng QS Intelligence Unit
- ĐHĐN: PGĐ Lê Quang Sơn, Trưởng các Ban: ĐBCLGD, HTQT; Lãnh đạo Khoa ĐTQT;
- Các đơn vị thành viên: Đại diện lãnh đạo Phòng Khảo thí và ĐBCL.
Phòng 0805 Khu B 41 Lê Duẩn PGĐ ĐHĐN PGS. TS Lê Quang Sơn
14:00 Họp BCH Hội Cựu Giáo chức ĐHĐN Như bên. Phòng 0804 Khu B 41 Lê Duẩn Chủ tịch Hội Cựu Giáo chức ĐHĐN
14:30 Bảo vệ luận án tiến sĩ cấp ĐHĐN
của NCS Sesavanh Menvilay
Ngành: Hóa hữu cơ, Mã số: 62.44.01.14
- Theo QĐ số 3036/QĐ-ĐHĐN ngày 18/9/2019 của Giám đốc ĐHĐN;
- Các cá nhân có quan tâm.
Phòng họp 1 Khu A 41 Lê Duẩn Chủ tịch Hội đồng GS.TSKH Trần Văn Sung
15:00 Họp Hội đồng nghiệm thu cấp Bộ đề tài KH&CN cấp Bộ: “Đánh giá thực trạng và đề xuất các giải pháp giảng dạy tiếng Anh tại ĐHĐN dưới định hướng của
Đề án ngoại ngữ Quốc gia 2020”,
mã số: B2016-DNA-02-TT
- Theo QĐ số 2023/QĐ-BGDĐT ngày 16/7/2019 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT;
- Ban Chủ nhiệm đề tài;
- Các cá nhân có quan tâm.
Phòng 0803 Khu B 41 Lê Duẩn Chủ tịch Hội đồng PGS.TS. Nguyễn Thị Quỳnh Hoa
15:00 Họp triển khai
các danh mục dự án khu Đô thị đại học
- ĐHĐN: Ban Giám đốc; Chánh VP; Ban CBDA; Ban CSVC (Anh Tùng, Anh Kỳ; Ban KHTC (Anh Hiệp, Anh Hân);
- Mời Anh Nguyễn Lan (Trường ĐHBK);
- Theo giấy mời.
Phòng họp 2 Khu A 41 Lê Duẩn Giám đốc ĐHĐN
 Thứ Bảy
26/10/2019
07:30 Hội nghị CBCCVC Trường Đại học Kinh tế
năm học 2019-2020
- Đại biểu theo giấy mời;
- Theo Thông báo triệu tập của Trường ĐHKT.
Hội trường Tr.ĐHKT Hiệu trưởng Trường ĐHKT
07:45 Lớp bồi dưỡng nhận thức về
Đảng Cộng sản Việt Nam cho sinh viên Trường Đại học Kinh tế năm 2019
(ngày 26, 27/10/2019)
Theo Thông báo số 1151-TB/ĐU ngày 24/9/2019 của Đảng ủy ĐHĐN Hội trường Tr. ĐHKT BTC lớp học
07:45 Lớp bồi dưỡng nhận thức về
Đảng Cộng sản Việt Nam cho sinh viên Trường Đại học Sư phạm năm 2019
(ngày 26, 27/10/2019)
Theo Thông báo số 1151-TB/ĐU ngày 24/9/2019 của Đảng ủy ĐHĐN Hội trường Tr. ĐHSP BTC lớp học
08:00 Thực tập phương án chữa cháy và
cứu nạn cứu hộ tại ĐHĐN
- Lực lượng chữa cháy&CNCH Công an thành phố Đà Nẵng;
- ĐHĐN: PGĐ Ngô Văn Dưỡng, đại diện lãnh đạo VP; Đội PCCC&CNCH Cơ quan;
- Các CBVC và SV điều động tham gia thực tập.
Phòng họp 1 & Khuôn viên CQ ĐHĐN Lãnh đạo Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH
08:00 Họp Tiểu ban chuyên môn xét tuyển
NCS đợt tháng 10 năm 2019,
Ngành: Ngôn ngữ học, Mã số: 9229020
- Theo QĐ số 3375/QĐ-ĐHĐN, ngày 10/10/2019 của Giám đốc ĐHĐN;
- Các cá nhân có quan tâm.
Phòng B0803 Khu B 41 Lê Duẩn Trưởng Tiểu ban PGS.TS Bùi Trọng Ngoãn
 Chủ Nhật
27/10/2019
06:45 Ngày hội hiến máu nhân đạo
“Sẻ chia những giọt máu hồng”
- BCH Đoàn Cơ quan ĐHĐN;
- Cán bộ và sinh viên đăng ký tham gia.
Hội trường 41 Lê Duẩn Bí thư ĐTN CQ ĐHĐN