Lịch công tác tuần (50) từ ngày 10/12/2018 đến ngày 16/12/2018
 
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG
THỜI GIAN NỘI DUNG THÀNH PHẦN ĐỊA ĐIỂM CHỦ TRÌ
 Thứ Hai
10/12/2018
08:00 Hội nghị góp ý Dự thảo Hướng dẫn kiểm điểm, đánh giá xếp loại chất lượng tập thể, cá nhân năm 2018 - Đại diện Lãnh đạo các tổ chức đoàn thể ĐHĐN;
- CBVC Văn phòng Đảng ủy ĐHĐN;
- Bí thư hoặc Phó bí thư Đảng ủy cơ sở;
- Đảng ủy viên phụ trách VP Đảng ủy cơ sở và chuyên viên VP Đảng ủy cơ sở.
Phòng họp 1 Khu A 41 Lê Duẩn Đ/c Ngô Văn Dưỡng Ủy viên BTV Đảng ủy ĐHĐN
09:00 Họp Hội đồng nghiệm thu cấp cơ sở đề tài KH&CN cấp bộ: “Nghiên cứu một số giải pháp nâng cao hiệu năng giao thức định tuyến trên mạng tùy biến di động”, mã số: B2016-DNA-46-TT - Theo QĐ số 4257/QĐ-ĐHĐN, ngày 06/12/2018 của Giám đốc ĐHĐN;
- Ban Chủ nhiệm đề tài;
- Các cá nhân có quan tâm.
Phòng 8009 Khu B 41 Lê Duẩn Chủ tịch Hội đồng TS. Lê Thị Mỹ Hạnh
10:00 Lễ công bố quyết định điều động, bổ nhiệm Phó Hiệu trưởng Trường ĐHSPKT
nhiệm kỳ 2017-2022
- ĐHĐN: Đảng ủy, Ban Giám đốc; đại diện lãnh đạo: các Văn phòng, các Ban chức năng; Chủ tịch Công đoàn ĐHĐN, Bí thư ĐTN ĐHĐN, Chủ tịch Hội CCB ĐHĐN; đại diện lãnh đạo các đơn vị trực thuộc ĐHĐN;
- Trường ĐHSPKT: Đảng ủy, Ban Giám hiệu, Hội đồng trường Trường ĐHSPKT; BCH Công đoàn, Bí thư Đoàn TN, Chủ tịch Hội CCB; Lãnh đạo các đơn vị trực thuộc trường; Toàn thể CBVC trường;
- Các đại biểu khách mời.
Hội trường Tr. ĐHSPKT Giám đốc ĐHĐN
14:00 Giao ban Cơ quan ĐHĐN
(Quý IV năm 2018)
- Ban Giám đốc ĐHĐN; Chánh, Phó các VP; Trưởng, Phó các Ban; Trưởng, Phó các đơn vị trực thuộc (Viện, Trung tâm, Khoa); Chủ tịch Công đoàn CQ, Bí thư ĐTN CQ; Chủ tịch Hội CCB CQ ĐHĐN; Trưởng Ban TTND CQ ĐHĐN; Kế toán trưởng ĐHĐN;
- Phân hiệu ĐHĐN tại Kon Tum: Giám đốc;
- Mời: Chủ tịch Công đoàn, Bí thư ĐTN ĐHĐN dự.
Phòng họp 1 Khu A 41 Lê Duẩn Giám đốc ĐHĐN
14:00 Làm việc với Đoàn công tác của
Ban Quản lý Đề án ngoại ngữ quốc gia 2020
- ĐHĐN: PGĐ Ngô Văn Dưỡng, đại diện Lãnh đạo các Ban: KHTC, TCCB, ĐT, CSVC;
- Trường ĐHNN: Đại diện BGH; Lãnh đạo các Phòng: ĐT, KHTC, CSVC, TCHC.
Phòng họp 2 Khu A 41 Lê Duẩn PGĐ ĐHĐN PGS.TS Ngô Văn Dưỡng
16:00 Họp Ban Thanh tra nhân dân ĐHĐN
nhiệm kỳ 2016-2018
- Ban Thanh tra nhân dân ĐHĐN;
- Mời Chủ tịch Công đoàn ĐHĐN.
Phòng 8014 Khu B 41 Lê Duẩn Trưởng Ban Thanh tra nhân dân ĐHĐN
16:00 Họp Hội đồng xét thưởng bài báo được công bố trên tạp chí khoa học quốc tế uy tín trong
danh mục ISI, SCI, SCIE năm 2017
Theo QĐ số 4177/QĐ-ĐHĐN, ngày 29/11/2018 của Giám đốc ĐHĐN. Phòng 8009 Khu B 41 Lê Duẩn Chủ tịch Hội đồng GS.TS Trần Văn Nam
16:30 Giám đốc ĐHĐN làm việc với Ban ĐT ĐHĐN: Giám đốc; Chánh VP ĐHĐN; Trưởng các Ban: KHTC, CSVC; Phó trưởng Ban phụ trách Ban TCCB. Phòng họp 1 Khu A 41 Lê Duẩn Giám đốc ĐHĐN
 Thứ Ba
11/12/2018
08:00 Họp Hội đồng Nhân dân thành phố Đà Nẵng Giám đốc dự. Hội trường HĐND 42 Bạch Đằng Chủ tịch Hội đồng Nhân dân Tp.Đà Nẵng
08:30 Mở thầu Gói thầu thi công xây lắp nhà chính và các hạng mục phụ trợ thuộc Dự án ĐTXD
Nhà đa năng Trường Đại học Kinh tế - ĐHĐN
- ĐHĐN: PGĐ Ngô Văn Dưỡng; đại diện Lãnh đạo Ban KHTC; Lãnh đạo Ban CSVC và các chuyên viên;
- Trường ĐHKT: Đại diện: Ban Giám hiệu, lãnh đạo Phòng CSVC;
- Đại diện đơn vị Tư vấn;
- Đại diện các nhà thầu tham gia dự thầu;
- Khách mời và cá nhân có quan tâm.
Phòng họp 1 Khu A 41 Lê Duẩn PGĐ ĐHĐN PGS.TS Ngô Văn Dưỡng
09:30 Mở thầu Hồ sơ đề xuất tài chính Gói thầu
“Giám sát thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị các gói thầu xây lắp” thuộc Dự án ĐTXD
Nhà đa năng Trường Đại học Kinh tế - ĐHĐN
- ĐHĐN: PGĐ Ngô Văn Dưỡng; đại diện Lãnh đạo Ban KHTC; Lãnh đạo Ban CSVC và các chuyên viên;
- Trường ĐHKT: Đại diện: Ban Giám hiệu, lãnh đạo Phòng CSVC;
- Đại diện đơn vị Tư vấn;
- Đại diện các nhà thầu tham gia dự thầu;
- Khách mời và cá nhân có quan tâm.
Phòng họp 1 Khu A 41 Lê Duẩn PGĐ ĐHĐN PGS.TS Ngô Văn Dưỡng
14:00 Họp Hội đồng Nhân dân thành phố Đà Nẵng PGĐ Ngô Văn Dưỡng dự. Hội trường HĐND 42 Bạch Đằng Chủ tịch Hội đồng Nhân dân Tp.Đà Nẵng
14:30 Tiếp đoàn Đại sứ Argentina tại Việt Nam - ĐHĐN: Giám đốc; Trưởng Ban HTQT; Phó Trưởng Khoa ĐTQT;
- Trường ĐHSP, Trường ĐHKT: Đại diện Lãnh đạo Phòng KH&HTQT;
- Khoa Y Dược: Đại diện Lãnh đạo phụ trách HTQT.
Phòng 8010 Khu B 41 Lê Duẩn Giám đốc ĐHĐN
Cả ngày Tiếp cán bộ viên chức, đoàn viên công đoàn Cán bộ, viên chức, người lao động,
đoàn viên công đoàn có nhu cầu
Phòng B903 Khu B 41 Lê Duẩn Chủ tịch Công đoàn CQ ĐHĐN
 Thứ Tư
12/12/2018
08:00 Họp Hội đồng Nhân dân thành phố Đà Nẵng Giám đốc dự. Hội trường HĐND 42 Bạch Đằng Chủ tịch Hội đồng Nhân dân Tp.Đà Nẵng
14:00 Họp Hội đồng xét nâng bậc lương đợt 2
năm 2018 cho Khối Cơ quan và
các đơn vị trực thuộc ĐHĐN
Theo QĐ số 4058/QĐ-ĐHĐN ngày 22/11/2018 của Giám đốc ĐHĐN. Phòng họp 2 Khu A 41 Lê Duẩn Chủ tịch Hội đồng Giám đốc ĐHĐN
14:00 Họp Hội đồng Nhân dân thành phố Đà Nẵng PGĐ Ngô Văn Dưỡng dự. Hội trường HĐND 42 Bạch Đằng Chủ tịch Hội đồng Nhân dân Tp.Đà Nẵng
16:00 Họp Hội đồng xét nâng bậc lương đợt 2
năm 2018 cấp ĐHĐN
Theo QĐ số 4059/QĐ-ĐHĐN ngày 22/11/2018 của Giám đốc ĐHĐN. Phòng họp 2 Khu A 41 Lê Duẩn Chủ tịch Hội đồng Giám đốc ĐHĐN
16:00 Họp Tổ thường trực xây dựng đề án
tuyển sinh đại học hệ chính quy năm 2019
Theo QĐ số 4200/QĐ-ĐHĐN, ngày 03/12/2018 của Giám đốc ĐHĐN. Phòng họp 1 Khu A 41 Lê Duẩn Trưởng Ban ĐT
 Thứ Năm
13/12/2018
07:45 Hội nghị đại biểu CBCCVC Đại học Đà Nẵng
năm 2018
Theo thông báo số 4113/TB-ĐHĐN ngày 26/11/2018 của Giám đốc ĐHĐN. Hội trường 41 Lê Duẩn Giám đốc ĐHĐN
08:00 Họp Hội đồng Nhân dân thành phố Đà Nẵng Giám đốc dự. Hội trường HĐND 42 Bạch Đằng Chủ tịch Hội đồng Nhân dân Tp.Đà Nẵng
14:00 Họp Hội đồng Nhân dân thành phố Đà Nẵng PGĐ Ngô Văn Dưỡng dự Hội trường HĐND 42 Bạch Đằng Chủ tịch Hội đồng Nhân dân Tp.Đà Nẵng
15:00 Họp Ban Chấp hành Đảng bộ
Cơ quan ĐHĐN
Như bên. Phòng họp 1 Khu A 41 Lê Duẩn Bí thư Đảng ủy CQ ĐHĐN
16:00 Họp HĐxét tư cách dự thi tốt nghiệp
đại học, hình thức đào tạo học từ xa tại
Trung tâm GDTX Chu Văn An
Theo QĐ số 4029/QĐ-ĐHĐN ngày 20/11/2018 của Giám đốc ĐHĐN. Phòng 209 Khu A 41 Lê Duẩn Chủ tịch Hội đồng Giám đốc ĐHĐN
16:00 Họp Hội đồng nghiệm thu cấp cơ sở đề tài KH&CN cấp bộ: “Nghiên cứu giải pháp và xây dựng hệ thống tạo nguồn tài nguyên lớn và đồng nhất phục vụ xử lý ngôn ngữ tự nhiên”, mã số: B2017-DNA-12 (CNTT-01) - Theo QĐ số 4264/QĐ-ĐHĐN, ngày 06/12/2018 của Giám đốc ĐHĐN;
- Ban Chủ nhiệm đề tài;
- Các cá nhân có quan tâm.
Phòng 8.009 Khu B 41 Lê Duẩn Chủ tịch Hội đồng PGS.TS Nguyễn Lê Hùng
16:30 Họp Hội đồng tuyển sinh SĐH
khóa 38 đợt bổ sung
Theo QĐ số 3034/QĐ-ĐHĐN ngày 07/9/2018 của Giám đốc ĐHĐN. Phòng họp 2 Khu A 41 Lê Duẩn Chủ tịch Hội đồng Giám đốc ĐHĐN
 Thứ Sáu
14/12/2018
14:00 Bảo vệ luận án tiến sĩ cấp ĐHĐN
của NCS Nguyễn Hồng Quang,
Ngành: Kinh tế phát triển, mã số: 62.31.01.05
- Theo QĐ số 3885/QĐ-ĐHĐN, ngày 07/11/2018 của Giám đốc ĐHĐN;
- Các cá nhân có quan tâm.
Phòng họp 1 Khu A 41 Lê Duẩn Chủ tịch Hội đồng GS.TS Trương Bá Thanh
 Thứ Bảy
15/12/2018
07:30 Khai mạc Giải Thể thao Cụm tự vệ
Khối Hành chính sự nghiệp lần thứ I
năm 2018
- Bộ Chỉ huy quân sự Tp Đà Nẵng;
- Ban Chỉ huy quân sự các đơn vị thuộc Cụm Khối Hành chính sự nghiệp;
- Ban Chỉ huy quân sự ĐHĐN;
- Trung đội trưởng các đơn vị tự vệ ĐHĐN;
- Các vận động viên;
- Đại biểu khách mời.
Trung tâm Thể thao ĐHĐN PGĐ ĐHĐN PGS.TS Ngô Văn Dưỡng Chỉ huy trưởng BCHQS ĐHĐN
08:00 UBND tỉnh Kon Tum và ĐHĐN ký kết chương trình hợp tác nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ - ĐHĐN: Giám đốc, đại diện Lãnh đạo: Văn phòng Ban KHCN&MT, Ban ĐT, Ban CTHSSV;
- Trường ĐHSPKT: Hiệu trưởng;
- Phân hiệu ĐHĐN tại Kon Tum: Giám đốc, Lãnh đạo: các Phòng, Khoa;
- UBND tỉnh Kon Tum: Lãnh đạo UBND tỉnh và các sở ban, ngành;
- Mời TS. Cao Xuân Tuấn – Phó Hiệu trưởng Trường CĐCNTT.
Văn phòng UBND tỉnh Kon Tum Chủ tịch UBND tỉnh Kon Tum