Đã có lịch của tuần mới (tuần 9)
Lịch công tác tuần (8) từ ngày 17/02/2020 đến ngày 23/02/2020
 
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG
THỜI GIAN NỘI DUNG THÀNH PHẦN ĐỊA ĐIỂM CHỦ TRÌ
 Thứ Hai
17/02/2020
09:00 Tiếp Thị trưởng thành phố Salo, Phần Lan
- ĐHĐN: PGĐ Lê Quang Sơn; đại diện Lãnh đạo Văn phòng; Trưởng các Ban: HTQT, KHCN&MT, ĐBCLGD; Phó Trưởng Khoa ĐTQT;
- Trường ĐHBK: Trưởng Khoa CNTT;
- Trường CĐCNTT: Hiệu trưởng.
Phòng 0805 Khu B 41 Lê Duẩn PGĐ ĐHĐN PGS.TS Lê Quang Sơn
10:00 Hội ý Ban Giám đốc ĐHĐN - Như bên:
- Mời Chánh VP ĐHĐN.
Phòng họp 2 Khu A 41 Lê Duẩn Giám đốc ĐHĐN
10:00 Họp Ban Tổ chức Lễ công bố Quyết định thành lập Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông Việt-Hàn Theo QĐ số 482/QĐ-ĐHĐN ngày 14/02/2020 của Giám đốc ĐHĐN. Phòng họp 2 Khu A 41 Lê Duẩn Giám đốc ĐHĐN
14:00 Họp thống nhất mẫu phôi văn bằng
giáo dục đại học của ĐHĐN
- ĐHĐN: PGĐ Lê Thành Bắc, Chánh VP, Phó Chánh VP (ThS. Hồ Phan Hiếu), Trưởng Ban ĐT, Phó Trưởng Ban ĐT (ThS. Nguyễn Bắc Nam), đại diện lãnh đạo Ban HTQT;
- Các đơn vị thành viên: Đại diện BGH; Trưởng Phòng ĐT;
- Các đơn vị đào tạo trực thuộc: Thủ trưởng đơn vị, Trưởng phòng/Tổ trưởng ĐT.
Phòng họp 1 Khu A 41 Lê Duẩn PGĐ ĐHĐN PGS.TS Lê Thành Bắc
15:00 Họp Ban Nữ công Công đoàn
Cơ quan ĐHĐN
- Như bên;
- Mời phụ trách nữ công của các Công đoàn bộ phận.
Phòng 0804 Khu B 41 Lê Duẩn Trưởng ban Nữ công Công đoàn CQ ĐHĐN
 Thứ Ba
18/02/2020
08:00 Giám đốc ĐHĐN làm việc với các đơn vị có liên quan về việc triển khai thực hiện
Quyết định 15/QĐ-TTg ngày 03/01/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông Việt-Hàn là trường thành viên của ĐHĐN
- ĐHĐN: Ban Giám đốc, Chánh Văn phòng, đại diện lãnh đạo Ban TCCB.
- Trường ĐHBK, Trường ĐHSP, Trường CĐCNTT, Trường ĐHSPKT: Đại diện Ban Giám hiệu, Trưởng Phòng TCHC;
- Khoa CNTT (Tr.ĐHBK), Khoa Tin học (Tr.ĐHSP), Khoa CNTT&TT-ĐHĐN: Ban Chủ nhiệm Khoa, Bí thư Chi bộ, Chủ tịch Công đoàn.
Phòng họp 1 Khu A 41 Lê Duẩn Giám đốc ĐHĐN
 Thứ Tư
19/02/2020
08:00 Ban Tổ chức Thành ủy làm việc với Thường trực Đảng ủy ĐHĐN về công tác chuẩn bị nhân sự đại hội nhiệm kỳ 2020-2025 - Ban Tổ chức Thành ủy;
- ĐHĐN: Bí thư, Phó Bí thư, Chánh Văn phòng Đảng ủy.
Hội trường tầng 2, BTC Thành ủy Trưởng ban Ban Tổ chức Thành ủy
10:00 Họp Tổ công tác xây dựng Đề án tổ chức, sắp xếp lại các Văn phòng, các Ban chức năng và các Trung tâm trực thuộc ĐHĐN Tổ công tác theo QĐ số 2231/QĐ-ĐHĐN ngày 03/7/2018 của Giám đốc ĐHĐN. Phòng họp 2 Khu A 41 Lê Duẩn Phó Trưởng ban Phụ trách Ban TCCB
15:30 Họp BCH Đoàn Thanh niên
Cơ quan ĐHĐN
Như bên. Phòng họp 1 Khu A 41 Lê Duẩn Bí thư ĐTN CQ ĐHĐN
16:00 Họp Hội đồng tuyển dụng viên chức đợt 2 năm 2019 - Theo QĐ số 455/QĐ-ĐHĐN ngày 14/02/2020 của Giám đốc ĐHĐN;
- Mời các Trưởng đơn vị có nhu cầu tuyển dụng.
Phòng họp 2 Khu A 41 Lê Duẩn Chủ tịch Hội đồng Giám đốc ĐHĐN
16:30 BTV Đoàn Thanh niên Cơ quan ĐHĐN
làm việc với Ban Chủ nhiệm các CLB đội,
nhóm thuộc Đoàn Thanh niên CQ ĐHĐN quản lý
Như bên. Phòng họp 1 Khu A 41 Lê Duẩn Bí thư ĐTN CQ ĐHĐN
 Thứ Năm
20/02/2020
08:00 Ủy ban Kiểm tra Thành ủy làm việc với
Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy ĐHĐN
- UBKT Thành ủy;
- Chủ nhiệm và PCN UBKT ĐU ĐHĐN.
Phòng họp 2 Khu A 41 Lê Duẩn UBKT Thành ủy
08:30 Làm việc với Trường Cao đẳng Công nghệ Thông tin Hữu nghị Việt-Hàn ĐHĐN: Ban Giám đốc; Chánh VP; Trưởng các Ban: TCCB, KHTC, ĐT, KHCN&MT, HTQT, CSVC. Tr. CĐCNTT Hữu nghị Việt Hàn Giám đốc ĐHĐN
14:00 Họp Hội đồng thẩm định đề án mở ngành đào tạo trình độ tiến sĩ
Ngành: Lý luận và Phương pháp dạy học
bộ môn Vật lý (Mã số: 9140111)
Theo QĐ 451/QĐ-ĐHĐN ngày 14/02/2020 của Giám đốc ĐHĐN. Phòng 0804 Khu B 41 Lê Duẩn Chủ tịch Hội đồng PGS.TS Lê Thành Bắc
15:00 Họp Ban Thường vụ Đảng ủy ĐHĐN Như bên Phòng họp 2 Khu A 41 Lê Duẩn Bí thư Đảng ủy ĐHĐN
 Thứ Sáu
21/02/2020
14:00 Tiếp đoàn Hiệp hội vì sự phát triển phụ nữ, Nhật Bản - ĐHĐN: Trưởng Ban HTQT. Phòng 0805 Khu B 41 Lê Duẩn Trưởng Ban HTQT
 Thứ Bảy
22/02/2020
09:00 Lễ Công bố Quyết định
thành lập Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông Việt-Hàn và Quyết định Hiệu trưởng
- Đại biểu khách mời;
- ĐHĐN: Đảng ủy, Ban Giám đốc, Hội đồng ĐHĐN, Chủ tịch Công đoàn, Bí thư ĐTN, đại diện Lãnh đạo các đơn vị: Văn phòng, Ban Chức năng, Viện VN-UK, Phân hiệu ĐHĐN tại Kon Tum, các Khoa và Trung tâm trực thuộc;
- Các ĐVTV: Đại diện Ban Giám hiệu;
- Trường CĐCNTT, Khoa CNTT (Tr.ĐHBK), Khoa Tin học (Tr.ĐHSP), Khoa CNTT&TT-ĐHĐN: Toàn thể CBVC, giảng viên, sinh viên và người lao động.
Trường CĐCNTT Giám đốc ĐHĐN
15:00 Trao giấy chứng nhận kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục Trường CĐ Sư phạm Huế Trung tâm KĐCLGD-ĐHĐN: Lãnh đạo và các chuyên viên có liên quan. Trường Cao đẳng Sư phạm Huế Tr. tâm KĐCLGD PGS.TS Nguyễn Quang Giao